BABİL BAŞTANRISI MARDUK HAKKINDA 5.12.2018 67116 Kez Okundu

 

TANRI MARDUK’TAN GÜLTEKİN’E DESTEK GELDİ, 4 ARALIK 2018 GECE YARISI UYUDUĞUM YATAK BİRKAÇ KEZ YUKARI KALKTI VE İNDİ VE YERYÜZÜNDE DUYMADIĞIM FREKANSTA BİR SES SİZLERE AÇIKLAYAMAYACAĞIM BİR ŞEYLER SÖYLEDİ

  

 TANRI “MARDUK” ÇOK UZUN YILLAR ÖNCE NADİREN DUYDUĞUM BİR SÜMER TANRISI VE ONUN HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİMDEN ARAŞTIRMAYA KOYULDUM NEYLE KARŞILAŞACAĞIMIZI AÇIK SÖYLEYELİM BİLMİYORUZ

 
 

 

 

 "TANRI MARDUK HAKKINDA YAZILANLAR"
 

 

5 Aralık 2018
 
“El” takısı sözgelimi Gabriel (Cebrail), İsrael (İsrail), Eliyahu (İlyas), Babel (Babil:Tanrı´nın Kapısı)
İbranice Tevrat´ta kullanılan Tanrının iki ismi “Yahve” ve Elohim.
2 isim 2 tanrı mı demektir yoksa aynı Tanrının 2 farklı ismi ya da sıfatı mıdır ? İnsanlar arasında Elohimciler ve Yahveciler diye ayrım yapmak doğru mudur?
 
Hz. Adem’in Tanrıya “Elohim” diye seslendiğini biliyoruz. Dolayısıyla “Allah”´ın orijin olarak “Elohim” olduğu çok açık.
Fakat ilginç bir durum sözkonusu “Elohim” sözcüğü "Eloh"un çoğulu diğer bir deyişle  “Elohim= Elohlar”  olmaktadır. 
 
“Eloh” ve “İlah” aynı semitik kökten gelen özdeş kelimeler öyleyse “Elohim= Elohlar” = “İlahlar” değil midir ?
"El" takısı Arapça´da "İl"dir, öyleyse yukarıdaki örneklere bir kez daha bakalım : Cebrail (Gabriel), İsrail (İsrael), İlyas (Eliyahu), Babil (Babel:Tanrı´nın Kapısı)
 
 
 

  

“MARDUK” BABİL´İN BAŞTANRISI MI? ALLAH İLE MARDUK BAĞLANTILI MI ?

 
Hem Mezopotamya, hem de diğer çoğu antik kültürde, ‘Tanrılar’ olarak adlandırılan varlıkların her biri, göksel önem ve üstünlüğe haiz. Sümer astronomi sistemi tanrılarını gök cisimleriyle özdeşleştirmiş ve onlara bir ‘kutsal sayı’ ithaf etmiş. Buna göre en büyük Tanrı, ‘Göklerin Efendisi Anu’ ve bu tanrının rakamı ‘kutsal 60’. Hemen ardından, Sümerlerin ‘dünyanın efendisi’ olarak nitelendirdikleri Tanrı Enlil geliyor ve onun da kutsal rakamı, 50. Onu, 40 rakamının sahibi Enki, 30 rakamının sahibi Nanna ve 20 rakamının sahibi Utu izliyor. Enlil’in göksel karşılığı Jüpiter, Nanna’nin Ay, Utu’nun da Güneş. 
 
Akat İmparatorluğu, bölgenin hakimi haline gelip Sümer’in mirasını devraldığında, panteon sisteminde de bir değişiklik oluyor ve ‘Göklerin Güçlü Tanrısı’ olarak seçtikleri Marduk’u, dünyanın da efendisi olarak tanrılar hiyerarşisinin en tepesine, Enlil’in yerine getiriyorlar. Mitolojik soyağacına göre Marduk, Enlil’in hemen altında yer alan Enki’nin oğlu ve kutsal numarası da 10. Buna göre, Marduk, miras hakkı olarak babası Enki’nin rakamı olan 40’ı devralıyor. Kendi rakamı olan 10 buna eklendiğinde, bir anda kutsal 50 rakamının sahibi haline geliyor ve eski panteonda ’50’nin efendisi’ olarak bilinen Enlil’in yerine geçmiş oluyor ve göklerde onu temsil eden gezegene, yani Jüpiter’e sahip oluyor.

 

 

 

ÖLÜ İSİMLERİN KİTABI HAKKINDA YAZILANLAR

 

7 Şubat 2019  

 

 

Henüz dört kitabın dördünün de mevcut olmadığı Sümer ve Babil döneminde Mezopotamya’da, çok tanrılı mitolojik olayların öne çıktığı evrelerde, Sümer tabletlerinin ‘karanlık ruhlar’ bölümünde görülen semboller, Babil, Asur ve Sümerlerin mistik dünyalarında var olan ruhları simgelemekteydi.  

 

Sembollerin anlamına ilk olarak 8. yy´da bulunan 7 ciltlik 900 sayfalık  esrarengiz sırların ve kötü güçlerin kitabı Necronomicon ("Ölülerin Çağrı Kitabı", "Ölü İsimlerin Kitabı") kitabında rastlanmıştır ve ilk okuyan yıllarca çöllerde gezinirken bulduğu günlükleri çevirip okuma çabası içinde delirmiş ve ölene kadar susmayı tercih eden Abdul Alhazrad (El Hazret) isimli Şam’lı bir araptı.

  

Bu tehlikeli kitap yüzyıllar sonra Papaz Torquenmada tarafından ele geçirildi ve İtalyanca´ya çevirtildi. Kitabın bazı bölümleri, Tevrat´ın Yaradılış Bölümü´ndeki gizli şifreli bölümlerin açıklamalarını içeriyor. Kitap daha sonra Vatikan´a gönderildi. 1586´da Wormius´a ait kopya Prag´da ortaya çıktı. Günümüzde British Museum´da bir kopyası muhafaza edilmektedir.  

  

Kitabın 190. bab’ ında, "Bu kitap, tanrısallaşmış ruhun, Ra´ nın bağrındaki mükemmelleşmesini konu alır ve onu Osiris nezdinde yüceltir, amenti´ nin efendisi nezdinde güçlü kılar ve tanrıların hiyerarşisinde saygıya layık kılar... gerçekte bu kitap çok gizli ve çok derin bir sırdır" deniyor.

  

8. yüzyılda yaşamış Abdul Alhazrad,  "Bu gizli sayfalar, Babil yapılmadan önce eski inanışa tapan rahiplere aittir ve kendi dillerinde yazılmıştır, fakat ben kendi ülkemin altın diline çevirdim ki herkes anlasın" demiştir. 

 

 

TEVRAT HAKKINDA YAZILANLAR

 7 Şubat 2019

Tevrat adı, İbranice Torah sözcüğünün Arapça biçiminin Türkçe´ye uyarlanışıdır. İbranice "öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa" anlamına gelir. Tevratın orijini Sümer söylenceleridir ve İbranilere kölelik zamanlarında Sümer uygarlığından miras kalmıştır. Sümer tarihi iyi incelenirse Tevrat’ta geçen hadiselerin Sümer kaynaklı olduğu açıkça görülebilir. Ancak Exodus´la ifade edilen “Mısırdan Çıkış” ve “Vaad Edilen Topraklara Yapılan Yolculuk” Mısır uygarlığının tarihi kayıtlarında bulunamamış, bu yönde en ufak bir ibareye rastlanılmamıştır. Tarih arşivi konusunda çok düzenli ve titiz olan mısırlıların kayıtlarında böyle büyük kitlesel bir hareketin olmaması mümkün değildir.

 

Tevrat, 5 kitaptan oluşuyor

 

- Tekvin          (Yaratılış)                    (Genesis, Bereşit) 
- Çıkış             (Mısırdan Çıkış)          (Exodus, Şemot) 
- Levililer         (Leviticus, Vayikra) 
- Sayılar          (Çölde Sayım)            ( Numbers, Bamidbar) 
- Tesniye         (Yasa Kitabı )             (Deuteronomy, Devarim) 


Hz. Musa´dan sonra gelen kitaplarla Yahudilerin Tanah adını verdikleri eski ahit meydana geliyor. Eski Ahit Tevrat’ın yazılı kurallarını içeriyor. MS 200-500 arasında kağıda döküldü; buna Talmud deniyor. Tevrat denince, Eski Ahit ve Talmud birlikte düşünülmelidir.

Tevrat, Musevi Kutsal Kitabı Tanah´ı Oluşturan 39 Kitaptan Sadece Biridir. Tanah´ın bir kısmı İbranice bir kısmı Aramicedir ve M.Ö. 1200~100 zaman diliminde yazılmıştır yasa ve şeriat da denir. 

Tevrat aynı zamanda Hristiyanların da kutsal kitabıdır. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’i açtığınız zaman Tevrat ile başladığını görürsünüz. Tevrat, İncil’le (Yeni Ahit) birlikte Kitab-ı Mukaddes´i oluştururlar

Tevrat’ın İsaiah bölümünde (sonlarına yakın) 58 veya 59. bölümde, gelecek olan Mesih’ten bahseder. İsa’nın Yahudiler tarafınca Mesih olarak kabul edilmemesinin sebebi bakire bir kadından doğmuş olmasıdır. Zira Tevrat’ta gelecek olan Mesih’in bakire bir kadından olacağı yazmıyor. Yahudiler hala gelecek olan Mesihi beklemektedirler.

Buhari ve Müslime göre Hz. Muhammed eğer Ku’ran’da açıkça bir hüküm yoksa Tevrat’a göre hüküm verirdi. Nitekim recm hadisesi ve ben-i kureyza hadiseleri buna örnektir. (kaynak:mevlana şibli numani, son peygamber Hz. Muhammed)

Bu da Hz. Muhammed döneminde Tevrat’ın hala bozulmamış olduğunu gösteriyor

Yahudilik, kendi rablerine tapınmayanları her türlü üstün taktikle öldürmeyi ve hatta soylarını kurutmayı meşrulaştırır. Yahudilik, kendi rablerine tapınmayanları her türlü üstün taktikle öldürmeyi ve hatta soylarını kurutmayı meşrulaştırır.

Yahudiliğin kaynağını teşkil eden Muharref (tahrif edil­miş) Tevrat ifadelerine göre; kendi tanrıları " yehova " tara­fından " oğullarına " miras olarak verilen yeryüzünü mülk e­din­mek, devlet kurmak, hürriyet sahibi olmak yalnız Yahudilerin hakkıdır. Yahudi olmayanlar (goyimler) için bu haklar söz konusu olamaz. Bu felsefeye göre, Hz. Adem’in o­ğulları, Yehova´nın oğulları olan Yahudilerin olması gere­ken yeryüzünü işgal etmişler ve gayri meşru bir şekilde kullanmaktadırlar. BUNA GÖRE, YAHUDİ OLMAYANLARIN ELİNDE BU­LUNAN MAL, YEHOVA´NIN MİRASINDAN ÇALINMIŞ MALDIR. Özetle; bu inanışa göre; do­ğuştan " günahkâr " olan diğer milletlerin, Yehova´nın oğul­la­rı tarafından " Sion "da (Kudüs yakınlarındaki bir dağın adı o­lan Sion, ´tanrı Yehova´nın´ yeryüzü krallığını ifade eder) kurulacak " dünya krallığı "na yerlerini terk etmeleri, yeryüzünün Yahudilerin eline geçmesi ve Yahudilerin bu gizli savaşın sonunda " yeryüzü ilahı " ilan edilmeleri "din" anlayışlarının temelini oluşturur.

Temelde şiddetli bir ırkçılığa ve maddeciliğe dayanan bu inançla yüzyıllardan bu yana Yahudiler, Hz. Adem’in o­ğul­larının elinden kendilerinin "tabii hakkı" olan bu malı geri almaları yolunda gerek sosyalizm, gerek kapitalizm (Yahudiler, sosyalist ülkelerde doğrudan devleti ele geçire­rek, kapitalist ülkelerde ise önce sermayeyi ele geçirip he­men sonra devletlerin iç ve dış politikalarını kendi he­d­ef­leri doğrultusunda yönlendirerek amaçlarına ulaşmayı plan­lamaktadırlar) sa­ha­la­rın­­da mücadele etmektedirler. Ancak kendilerinden sayıca çok daha güçlü olan diğer milletlerin devletlerini ve mülklerini ele geçirmek için kaba gücün ve açıkça onlarla karşı karşıya gelmenin fayda sağlamayacağını çok iyi bilen Yahudiler; masonluk - felsefe - siyaset - basın - propaganda - eko­no­mi - bankacılık - anarşiler - savaşlar ve ahlakı ifsat (boz­ma) gibi stratejik silahlar kullanarak bu görünmez istila ha­re­ketini sürdürmektedirler.

"EĞER KENDİ YÜREĞİNDE;´ BU MİLLETLER BENDEN ÇOKTURLAR, ONLARIN MÜLKÜNÜ NASIL ALACAĞIM DERSEN´ ONLARDAN KORKMAYACAKSIN..." (tesniye, 7/17-18)


"ve Tanrın Rab (Yehova), o milletleri se­nin önünden azar azar kovacak; onları çabukça biti­remezsin; yok­sa senin üzerine kır hayvanları çoğalır. Ve Ye­hova onların kral­la­rı­nı senin eline verecek." (tesniye, 7/22-24)

TEVRATTAN ALINTILARA YÖNELİK YAZILANLAR

 “Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla” (Tesniye bölümü ayet 10-17 sayfa 197


“Onların her şeyini tamamen yok et.ve onları esirgeme. Erkekten kadına çocuktan emzikte olana, öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür” (yeremya bölümü ayet 3)


Bunun üzerine Rab Tanrı; yılana, ´´Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların 
en lanetlisi sen olacaksın, karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin´´ dedi. (yar.3: 14)


"ve o kralların günlerinde Göklerin Tanrısı (Yehova) ebediyen harap olmayacak bir krallık kuracak ve onun hakimiyeti başka bir kavme bırakılmayacak; ancak bu krallıkların (devletlerin) hepsini o parçalayacak ve bitirecek" (daniel, 2/44)

"ve ecnebiler, senin duvarlarını yapacaklar ve kralları sana hizmet edecekler ve kapıların daima açık du­ra­cak; milletlerin servetini ve sürgün getiri­len krallarını sana getir­sin­ler diye gece gündüz kapanmaya­caklar. Çünkü sana kulluk etmeyen millet harap olacak. Ve seni sıkıştıranların oğulları sa­na eğilerek gelecekler ve seni hor görenlerin hepsi senin ayaklarının tabanında yere ka­panacaklar ve sana Rabbin şehri ´İsrail Kudüs’ünün Sionu´, diyecekler." (işaya, 60/10-16)

"Siz, Tanrınız Rab’bIn oğullarısınız. Çün­kü siz, Tanrınız Rab’bi için kutsal bir kavimsin ve Rab yer üze­rin­de olan bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim ol­mak üzere sizi seçti." (tesniye, 14/12)"ve aranızda yürüyeceğim ve sizin Tanrı­nız olacağım ve siz benim kavmim olacaksınız." (levililer, 26/12)"...ve onlardan nefret ettim. Fakat size de­dim: Siz onların topraklarını miras olarak alacaksınız ve ben si­ze onu mülk olmak üzere vereceğim. Ben sizi milletlerden ayırt eden Tanrınız Rab’bım ve bana mukaddes olacaksınız; benim ol­manız için sizi kavimlerden ayırt ettim." (levililer, 2/24-26)

 "Yabancıya faizle ödünç verebilirsin, fakat kardeşine faizle ödünç vermeyeceksin; tâ ki, mülk olarak al­mak ü­ze­re gitmekte olduğun diyarda elini atacağın her şeyde Tanrın Rab seni mübarek kılsın." (tesniye, 23/20)

 

"Ben de, onu ilk oğlum, dünya krallarının en yükseği kılacağım. Onun için inayetini ebediyen tu­tacağım ve ahdim onun ile sabit olacak. Onun zürriyetini de ebe­di ve tahtını göklerin günleri gibi kılacağım." (mezmurlar, 89/27-28-29)"RAB (YEHOVA) SALTANAT SÜRÜYOR; KA­VİM­LER TİTRESİNLER; KERUBÎLER ÜSTÜNDE TAHTINDADIR; YER SARSILSIN; RAB, SİON´DA BÜYÜKTÜR." (mezmurlar: 99/1-2)"ve o kralların günlerinde, Göklerin Tanrısı e­be­­diyen harap olmayacak bir krallık kuracak ve onun hakimiyeti baş­­ka bir kavme bırakılmayacak; ancak bu krallıkların hepsini o parçalayacak ve bitirecek ve kendisi ebediyen duracak." (daniel: 2/44)"Çünkü Bize Bir Çocuk Doğdu, Bize Bir Oğul Verildi; Ve Reislik Onun Omuzu Üzerinde Olacak ve Onun Adı; ‘ KADİR ALLAH TEKİN GÜLTEKİN  EBEDİYET  BAŞI´ diye Çağrılacaktır." (8 işaya: 9/6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Yararlanılan Kaynaklar İlave Edilecek

 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !