BİNALARA 10 KW´A KADAR GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ KURULUMU SERBEST 3.12.2018 812 Kez Okundu

 18 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, 10 kilovat (kW) ve altında güçteki çatı tipi güneş enerji sistemlerinin kuruluşu kolaylaştırıldı

Binaların kendi ihtiyaçları için yapılacak güneş enerjisi paneli kurulumunda artık yapı ruhsatı izni aranmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın yayımladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği´ne göre, binaların kendi ihtiyaçları için yapılacak güneş enerjisi sistemleri, taşıyıcı sistemi etkilememek ve muvafakat alınmak kaydıyla yapı ruhsatı gerektirmeyecek.
Böylece hem dairelerin maliyeti karşılanacak hem de güneşten elde edilecek fazla enerji şehir şebekesine geri satılabilecek. Güneş enerjisiyle apartman başına yılda 8-9 bin lira kazanç elde edilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. Güneş enerjisi ile daire başına yılda 8-9 bin lira kazanılabileceği bildirildi. İhtiyaç fazlası elektriği satacak olan vatandaş, vergi numarası sahibi olan ve fatura kesebilen bir kişilik olmadığı için ihtiyaç fazlası olarak sattığı elektriğin parasını dağıtım şirketlerinden tahsil edemiyor. Tahsilatı ancak fatura kesebilen kişiler yapabiliyor. Fazla elektriğin şebekeye geri satılması için düzenleme yapılması gerekmektedir çünkü fazla elektriğin şebekeye satılması ticari bir işlemin diğer bir deyişle bina yönetiminin ya da mülk sahibinin fatura kesmesini gerektirmektedir, şahıs ya da bina yöneticisi olarak bu prosedürün de düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Burada iki farklı çözüm önerisi sözkonusu: 1) Lisanssız GES projelerine yıllık bazda aynı kira gelirlerinde olduğu gibi bir üst limit getirilerek, bu üst limitin altında gelir elde edeceklerden vergi alınmaması. 2) Vergilendirmenin dağıtım şirketinde vatandaşın adına stopaj olarak yapılması ve vatandaşa stopaj eksik olacak şekilde para ödenmesi. Böylelikle her vatandaş şirket kurmak ve fatura kesmek zorunda olmayacak” 
Binalarının çatı ve cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretmek isteyen vatandaşlar, başvurularını, dağıtım şirketlerinin merkez ya da taşra birimine yapılabilecek. Dağıtım şirketleri başvuruları aylık olarak alacak ve bir sonraki ayın 20’sine kadar sonuçlandıracak. Projesi onaylanarak, kurulum ve geçici kabul işlemleri tamamlanan vatandaşlar, diğer lisanssız üretim faaliyetlerinden daha hızlı bir şekilde elektrik üretmeye başlayabilecek. “Yayınlanan bu düzenleme ile 3 kW altında bağlantı kapasitesi aranmaksızın, bağlantı yapılabilme hakkı tanınıyor. Üstelik çatısına ya da cephesine GES kurmak isteyen yatırımcıların süreci de ciddi anlamda kısalmış durumda.
ÇATIYA GÜNEŞ PANELİ KURMA SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR
1- Çatı alanı, çatı yönü ve fatura bilgileri ile kurulacak kapasite belirlenmeli. 1 ev için ortalama 3 kW ideal olacaktır. Bu aşamada bir kurulum şirketi seçilerek tüm süreci onlar da yönetebilir. Bürokratik maliyetler dahil bunun bedeli yaklaşık 6/7 bin $.
2- Kurulacak kapasite belirlendikten sonra başvuru formu, ev mülkiyet bilgileri (tapu veya kira kontratı) ve kimlik ile elektriğinizi aldığınız elektrik dağıtım şirketine başvurulacak.  
3- 3kW altında başvurularda çağrı mektubu hemen anında veriliyor. 
4- Başvuru onayı sonucunda “Çağrı mektubu” alındıktan sonra kurulumu yapacak şirkete verilecek vekâletname ile kurulum şirketi TEDAŞ projesi onayını yapacak. TEDAŞ onay süreci ise en geç 3 ay.
5- TEDAŞ proje onayı sonrası elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalanacak. 
6- TEDAŞ proje onayı sonrası, kurulum şirketi çatınıza kurulumu 1 veya en geç 2 günde tamamlayacak. 
7- Kurulum tamamlandıktan sonra önce elektrik aldığınız dağıtım şirketi ön kabulü yapacak, sonrasında da TEDAŞ kabulü yapılacak ve elektrik dağıtım şirketi ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanacak. Bu süreç 3-4 aya kadar çıkabilir. 
8- 10 kW’lik Çatı üzeri Güneş Enerji Sistemi için ortalama 115 m2 alana ihtiyaç bulunmaktadır. Binanız / Kullanım alanı Şebekenin bulunduğu yerde ise, Şebeke ile senkronize çalışan uygulama (On-Grid: Şebeke Bağlantılı Sistemler )  yapılmak suretiyle güneşten sağlanan enerjiyi kendiniz için kullanabilirsiniz (Evinizde bulunan her türlü elektrikli cihaz için; Tv, Buzdolabı, Çamaşır makinası, aydınlatma vs.) Sistemde kullanılan çift yönlü sayaç ya da devletin belirttiği sayaçlar ile şebekeden ne kadar elektrik tüketildiği ve şebekeye ne elektrik kadar aktarıldığı gibi tüm veriler kaydedilir. 
Ortalama 115 m2’lik bir alanda gerekli malzemeler;
Güneş Panelleri 265 Watt (40 Adet) (Ortalama ‘da Panel Fiyatları 1 adet 130-180 USD marka ve adet sayısına göre değişir- Polikristal)
10Kw İnverter (1 Adet) (1.500-2.000 USD Marka Model değişebilir)
Kontrol ve İzleme Sistemi (1 Adet)
Sabit Montaj Yapısı (1 Set)
DC Kablolama (100-300 metre)
Toplama Panosu (1 Set)
AC Kablolama (Ortalama 75 Metre)
İşçilik
(Maliyetleri Binanın konum, özellikleri ve diğer unsurlara göre ve kullanılan markalara değişebilmektedir.)

Yasal düzenlemenin yeni halinde, "Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur" denildi.
EPDK tarafından 10 KW´ye kadar üretim yapan güneş enerjisi panellerinin sisteme enerji satabilmesini sağlayan düzenlemeyle, vatandaşlar güneşten kendi elektrik ihtiyacını karşılayabilecek, ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye vererek para kazanabilecek. Taslağa göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler şebeke işletmecisine başvuracak. Güneş enerjisi üretim tesisi, tüketim tesisinin ölçüm noktasından dağıtım sistemine bağlanacak. Toplu konut projelerinin yanı sıra villaların da yararlanabileceği düzenlemeyle, öncelikle apartman giderleri karşılanabilecek. Şu anda güneş santrali kurmak için 10 yıllık elektrik faturası kadar para ödenmesi gerekiyor. Bu da 3-4 bin dolara karşılık geliyor.

YILDIRIM KORUMASI, TOPRAKLAMA, AŞIRI GERİLİM KORUMASI
1) Yıldırımdan Korunma: Çatıya monte edilen geleneksel fotovoltaik (PV/GES) sistemin kurulumunun çok küçük bir doğrudan yıldırım etkisi riski taşıdığı kabul edilir. Bununla birlikte, sistemin çok büyük olması, sistemin yüksek bir binanın çatısına inşa edilmesi, PV/GES sisteminin çevredeki en yüksek yapı olması veya PV/GES sisteminin açık alanlara inşa edilmesi bir istisnadır.
Bu durumlardan kaçınmak için risk analizi yapmak önemlidir.
Yıldırımdan Korunma Tesisatı (YKT) durumunda, PV/GES sistemi bileşenleri yıldırım yakalama çubuklarından ve ilgili iletkenlerden uzakta kurulmalıdır. Örneğin, bir invertör (evirici), YKT sisteminin iletkenlerinin dış yüzeyden geçtiği bir duvarın iç tarafına monte edilmelidir.
2) Topraklama: Üretim tesisinin topraklama sistemi, şebeke topraklama sistemine uygun olmalı ve 21/08/2011 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanan Elektrik Tesislerinin Topraklanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak yapılmalıdır. 24500´ün altında.
- Evirici sınıf I kategorisinde olduğundan, AC terminallerinde topraklama zorunludur. Sınıf I invertörlerin sahada konstrüksüyon ekipmanına monte edilmesi durumunda, topraklama için gerekli önlemler alınmalıdır.
- PV/GES sistemlerinin eviriciye bağlanması durumunda, topraklama tertibatına göre yükümlülükler getirir. Bunlar asgari invertör izolasyon gereksinimleri, jeneratör toprak izolasyon direnci ölçüm gereksinimleri ve jeneratör artık akım algılama ve topraklama arıza alarm gereksinimleridir.
3) Aşırı Gerilim Koruma Tedbirleri: Sistemdeki tüm DC kabloları mümkün olduğunca kısa döşenmeli ve aynı dizide veya ana DC hattı üzerindeki +/- iletkenler sistemdeki döngülerin oluşmasını önlemek için yan yana döşenmelidir. Bu durum, ilgili toprak / eş-potansiyel bağlama iletkenleri için de geçerlidir. 
- Uzun kablolar topraklanmış metal borular veya tavaların içine döşenmeli veya zırhlı kablolar kullanılmalıdır.

Bu önlemler kabloları endüktif şoklara karşı koruyacak, aynı zamanda endüktansı artıracak ve darbe iletimlerini zayıflatacaktır. Tava veya borular, rutubetin yoğunlaşmasını önlemek için tasarlanmış olmalıdır.
Şebeke bağlantılı eviricilerin çoğunda, entegre darbeli voltaj koruma cihazları ile donatılmıştır bununla birlikte inverter dışında kullanılan koruma cihazları da mevcuttur

Yararlanılan Kaynaklar : 
(1) http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/8-adimda-gunesi-catiya-cikarin-40716970
(2) https://www.enerjiportali.com/cati-uzeri-ges-model-fiyatlama-2018/ 
(3) https://www.memurlar.net/haber/678601/binalara-gunes-enerjisi-kurulumunda-yapi-izni-aranmayacak.html
 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !