ÇAĞDAŞ EKONOMİ SİSTEMİ TEKİNİZM 16.11.2018 46720 Kez Okundu

 

 

 

 

 

Tüm ülkenin vergiye tabi bireylerinin vergileriyle kurulmuş olan ülkenin tüm Kamu İktisadi Teşekküllerine, Belediyelerin tüm varlıklarına/ gelirlerine/ giderlerine  hissedar edilmesini ve ayrıca özel girişimciliği ve mülkiyet hakkını da savunan sosyal politik ve iktisadi düzendir. Tekinizm İktisadi Modeline Göre Türkiye’nin 30 Milyon Vergi Mükellefi Çalışanı Onların Vergileriyle 1923 Yılından Günümüze Değin Kurulmuş Olan Kamu Fabrika Ve İşletmelerine (İSKİ, İGDAŞ, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TEDAŞ, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Hileli Yollarla Özelleştirilmiş ve İktidardaki Partinin Üyelerine ve Yandaşlarına Peşkeş çekilmiş Balıkesir, Giresun Seka Kağıt Fabrikaları, Şeker Fabrikaları dahil yüzlerce kamu fabrika ve işletmesi vb), Belediyelerin Varlıklarına, (Stadyumlar Vergi Mükelleflerin Vergileriyle kurulduğundan ve ve benzeri nedenlerle) Spor Kulüplerine herhangibir Bedel Ödemeden Hissedar Olacaktır //

 

“Tekinizm” (2003 yılında kurulmuş) Veziroğlu Ltd. Şti.’nin Sahibi Araştırmacı & Kamu İşletmecisi Tekin Gültekin tarafından 1999 yılında kavramlaştırılmış 2016 yılında ISBN 978-605-323-455-5 ile tescil olmuştur//.

 

Tekinizm Sisteminde Vergiye tabi Çalışanlar dolayısıyla toplumun geneli kazanır, Yolsuzluk mümkün değildir. Yaratıcı Girişimcilik İvme Kazanır. Tekinizm Kamusal maddi kaynakların, işletmelerin, fabrikaların, teşviklerin, fonların, belli kişiler, zümreler, sınıflar elinde birikmesine, yığılmasına, stoklanmasına, istiflenmesine bu tür vasıtalarla tekelleşmesine, kartel ve tröstlere, haksız bir şekilde mal çoğaltma yarışına karşıdır.

 

 

Ayrıca Kamu kaynaklarının iktidardaki hükümetlerin üyelerince ya da yandaşlarınca hileli ve desise ile zimmetlerine geçirilmesine bu tür sahtekârlıklarla haksız bir şekilde ulaşılan zenginliğe de karşıdır. 28 Milyon vergi mükellefi çalışanların (Mühendisler, Doktorlar, Polisler, Avukatlar, Şirket Sahipleri, İşverenler, İşçiler, Esnaflar, Öğretmenler, Köylüler, Şöförler, Müdürler, CEO’lar, kamu çalışanları, memurlar vb diğer mesleklerin tümü) Türkiye Genelinde tüm kamu işletme ve fabrikalarının “Çağdaş Ekonomi Tekinizm” Sistemi dahilinde hissedar olmasıyla birlikte devletin içinde ve özel sektörde yolsuzluklar %100’e yakın derecede önlenmiş olacaktır.

 

Tekinizm uygulayacağı sistem dahilinde toplumda işsizlik, dilencilik, sefalet, perişanlık ve yoksulluğun, dar gelirin sonucu aczin ortadan kaldırılmasına çalışır. Her bireyin yeryüzünde kendine özgü bilgi, beceri, yaratıcılık, üretkenlikle yaşam sürebilmesini amaçlar. Diğer taraftan değerli araziler (maden, petrol yatakları vb.), deniz kıyıları, adalar, göller, ırmaklar, vb. özel mülkiyete bırakılmaz, ancak ehliyetli ya da girişimci işletmelere geçici kullanım veya işletme hakkı verilir. Türkiye Genelinde her il ve ilçe belediyelerinin “Çağdaş Ekonomi Tekinizm” Sistemine geçmesiyle birlikte ülke genelinde 81 ildeki ve onların ilçeleri, bucakları, kasabaları ve köylerindeki vergi mükellefi çalışanlar (Mühendisler, Doktorlar, Polisler, Avukatlar, Şirket Sahipleri, İşverenler, İşçiler, Esnaflar, Öğretmenler, Köylüler, Şoförler, Müdürler, CEO’lar, kamu çalışanları, memurlar vb diğer mesleklerin tümü)  kendi il ve ilçelerindeki Belediyelerin varlıklarına, arazilerine, demirbaşlarına, binalarına, işletmelerine, firmalarına gelirlerine, giderlerine, yatırımlarına ödemekte oldukları vergilere orantılı olarak resmi olarak hissedar olacaktır;

 

 

 

Böylece 5’er, 10’ar; 20’şer yıllık periyotlarda hem temettü geliri almaya hak kazanacaklar hem de sınırları içinde yaşadıkları belediyelerin başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ve siyasi partizanların sözkonusu belediyelerinin gelirlerini zimmetlerine geçirmelerinin, yandaşlarına peşkeş çekmelerinin önüne geçilmiş olacaktır.

  

Kaynak : Tekinizm Ekolünün Kurucusu Kamu İktisatçısı/Dilbilim Kitapları Yazarı Tekin Gültekin

                Supreme Economics Tekinizm / Çağdaş Ekonomi Sistemi Tekinizm (C) 2016

 

 

 

 

 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !