ERDOĞAN İLE SUUDİ OJER (OGER)´IN TELEKOM SOYGUNU 16.1.2019 7577 Kez Okundu

ERDOĞAN İLE SUUDİ OJER (OGER)´IN TELEKOM SOYGUNU
Bedri Rahmi Eyüpoğlu
Bedri Rahmi Eyüpoğlu

 

 

 

1993 YILINDA TELEKOM’A BİÇİLEN DEĞER

 

25-30 MİLYAR DOLAR´DI

 

AKP HÜKÜMETİ 2005’TE TÜRK TELEKOM’UN HİSSELERİNİN % 55’İNİ 21 YILLIĞINA 6.5 MİLYAR $’A LÜBNAN FİRMASI OGER TELECOM’UN TÜRKİYE’DE KURDUĞU OJER TELEKOMÜNİKASYON AŞ (OTAŞ) ADLI ŞİRKETE DEVRETTİ

 

1993 yılında TELEKOM´A BİÇİLEN DEĞER :

 

25-30 MİLYAR DOLAR İSE

 

2005 YILINDA TELEKOM´UN DEĞERİ ???

 

TÜRK TELEKOM’UN 1995-2004 YILLARINDA

 

 ABONE SAYISI YILDA ORTALAMA “5” KAT ARTIŞ GÖSTERMİŞ

 

 

 

 

 2.2. Türk Telekom Gelir Göstergeleri

 

2.2.1. 2004 Yılı PSTN Verileri Türkiye’de sabit telefon işletmecisi konumunda bulunan Türk Telekom, sabit telefon (PSTN), ankesörlü telefon, Kablo TV, ISDN, ADSL, NMT, kiralık devreler, İnternet servis sağlayıcılığı gibi birçok farklı hizmeti sunmaya, telekomünikasyon alt yapısını işletmeye Kurumla yaptığı Görev Sözleşmesi kapsamında yetkili kılınmıştır.

 

1980’li yıllardan itibaren gerek kapsama alanı gerekse abone sayısı bakımından hızlı bir gelişme kaydeden PSTN sektörü, GSM hizmetlerinin sunulması ile birlikte yavaşlama sürecine girmiştir. Çizelge 2-1 ve Şekil 2-1’de, 1995 ve 2004 yılları arasında PSTN abone sayısına ilişkin bilgilere yer verilmektedir:

 

2.2.2.  Mali Yapı Kurum idari ve mali özerkliği haiz özel bütçeli bir kamu tüzel kişiliğidir. Mali işlemler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

 

 

 

2.2.3.  Kurum Gelirleri Kurumun 2004 yılı gelirlerinin gelir çeşidine göre dağılımı Şekil 1-3’de görülmektedir. Kurum gelirlerinin % 43’ünü ruhsatname ve kullanım ücretleri, % 35’ini önceki dönem gelirleri, % 16’sını ceza gelirleri, % 4’ünü kurum masraflarına katkı payı, % 2’sini ise diğer gelirler oluşturmaktadır.

                                                            

2.2.4. Hazineye Yapılan Aktarmalar Kurum, yürütmekte olduğu hizmetlerden dolayı elde ettiği gelirlerin çok büyük bir bölümünü Hazineye aktarmaktadır. Bu kapsamda 2004 yılı sonu itibariyle Hazineye 1.352.750.000.000.000,- TL (1.352.750.000.-YTL) aktarmış olup, 220.543.719.000.000,-TL (220.543.719.- YTL) net kâr elde edilmiştir. Kurum harcamalarının gider çeşitlerine göre tutarları ile oranları Şekil 1-5’de yer almaktadır.

 

Burada da görüleceği üzere, Kurum harcamalarının % 96’sını Hazineye yapılan aktarmalar, % 4’ü ise Kurum personelinin aylıkları ile diğer her türlü mal, hizmet alımları oluşturmaktadır. Şekil 1-5 2004 Yılı Kurum Harcamaları (Milyon TL). Yıllar itibariyle aktarılan tutarlar ile 3 yıllık toplam içindeki oranları Şekil 1-4’de gösterilmektedir. Şekil 1-4 Hazineye Yapılan Aktarmalar (Milyon TL)

 

 TÜRK TELEKOM’UN 2004 YILI SONU SAFİ NET KÂRI

 

1.352.750.000.000.000,- TL + 220.543.719.000.000,-TL = 1.573.293.719.000.000,- TL

  

 1.573.293.719,- YTL

  

DOLAR BAZINDA SAFİ NET KÂRI

  

1.573.293.719.000.000 TL / 1.500.000 TL

=

1.048.862.479,- $ ( ~ 1 MİLYAR $ )

  

 2004 YILINDA 1 $ = 1.500.000 TL

 

AKP HÜKÜMETİ 2005’TE TÜRK TELEKOM’UN HİSSELERİNİN % 55’İNİ 21 YILLIĞINA 6.5 MİLYAR $’A LÜBNAN FİRMASI OGER TELECOM’UN TÜRKİYE’DE KURDUĞU OJER TELEKOMÜNİKASYON AŞ (OTAŞ) ADLI ŞİRKETE DEVRETTİ

 

 2005’te ihaleyi kazanan OTAŞ ilk etapta ihale bedelinin yüzde 20’sini peşin, kalanı ise beş eşit taksitte ödeyeceğini açıklamıştı.

 

OTAŞ’IN VERDİĞİ PEŞİNAT TUTARI OLAN 1.3 MİLYAR $ ZATEN TÜRK TELEKOM’UN KASASINDA VARDI

 

TELEKOM YUKARIDAKİ HESAPLAMLARIMIZDAN DA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE 2004’TE 1 MİLYAR $ SAFİ NET KÂRI OLAN BİR KURUMDU

 

Devirden önce üst üste 4 yıl en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen Türk Telekom, 2005 yılında da devredildiği Kasım ayına kadar kasasını doldurmuştu.

  

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde Telekom’un % 55 hissesini devraldıktan sonra 5 taksitte ödeyeceğini taahhüt ettiği beheri 1.3 Milyar $ olan yıllık taksitlerini ödemedi.

 

 

 

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde Telekom’un % 55 hissesini devraldıktan 2 YIL SONRA parası olmadığı gerekçesi ile Bankalara başvurdu ve (devir sözleşmesinde Telekom hisselerini rehin, ipotek, teminat göstermek gibi bir hakka sahip değildi) Telekom’daki hisselerini rehin gösterdi 4.3 Milyar $ kredi alarak, borcunu 4 yıl erken kapatıp hisselerin sahibi oldu.

 

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde bankalar’dan çektiği 4.3 milyar $ krediyi de ödemedi

 

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde Türk Telekom’u satın aldığı günden 2013 yılına kadar bilançolar’da göründüğü üzere 11.4 milyar $ kâr elde etti. Bu kârın % 55’i olan 6.3 miyar $’ı, hisselerin yüzde 55’inin sahibi Hariri’nin kasasına gitti.

  

 

Telekom üzerinde kayıtlı, PTT’ye ait olan, Türkiye’nin dört bir yanında, kırsal kesimde, il ve ilçe merkezlerinde arsalar, araziler, binalar, eğitim tesisleri sayısız taşınmaz mülk vardı. Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde bu taşınmaz mülkleri satma ya da devretme yetkisine haiz değildi ancak kendisine ait olmayan ve geçici olarak devredilmiş olan Türkiye’nin dört bir yanında, kırsal kesimde, il ve ilçe merkezlerinde Türk Telekom’a ait arsaları, arazileri, binaları, eğitim tesislerini sayısız taşınmaz mülkleri, dahil demirbaşlar olan bakır kabloları, bakır kablo test cihazlarını, kablolu ağ test cihazlarını, yer belirleme sistemlerini, bulucu sistemlerini, laboratuvarlarını, analizörlerini, kablo doğrulayıcıları vb yüzbinlerce teknik aparatı da sattı.

  

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde Telekom’un içini büyük ölçüde boşalttı.

 

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde bu satışlardan 13 Milyar $ gelir etti, ve bu satışları muhasebe oyunları yaparak bilanço’da doğal felaket zaiyatı vb kalemlere dahil etti.

 

 

2007 yılında bankardan çektiği krediyi ödemeyen Telekom, Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde 2013’te oluşturulan bankalar konsorsiyumundan (üç büyük banka Akbank, İş Bankası ve Garanti)  4 milyar 480 milyon dolar ve 211 milyon 970 bin Dolar olmak üzere yine kredi aldı. İlk yılları ödemesiz olan bu kredinin de ödeme vakti geldiğinde OTAŞ bunu da ödemedi.

 

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde kendi kasasını doldurup

    

 

+    6.3 Miyar    $    ( 2005-2013 Yılları Toplam Kârın % 55’i)

+    4.3 Milyar  $    ( 2007 Yılında Alıp Ödemediği Kredi)

+  13.0 Milyar  $    ( Sattığı Telekom’un Mülkleri)

+    4.5 Milyar  $    ( 2013’deAkbank, İşbank. Garanti’den çekip ödemediği Kredi )

= 28.1 Milyar $’ı yurt dışına transfer etti.

  

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği içinde Telekom’un omurgası 2013 yılında itibaren sinyal vermeye başladı. İstanbul’daki Karacaahmet Mezarlığından, Zincirlikuyu Mezarlığından, Sarıyer Mezarlığından, Maltepe Mezarlığından ve müteakiben tüm Türkiye genelindeki mezarlardan geceleri korkunç sesler duyulmaya başladı.

 

Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company’nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, AKP ile işbirliği 2013 yılından itibaren Telekom Abonelerini soymaya başladı. Aboneler internet ya da ses hattını taşımaya kalktığında 5-6 ay sürdü. Türk Telekom’un eski hesapları karıştırıp, müşterilerine artık dekontlarının bulunmasının zor olduğu borçlar çıkardı. Operatörlere mevcut olmayan hatların faturaları gönderildi. Primle çalışan çağrı merkezi elemanları her türlü yalana başvurup aboneleri oyalamaya başladı. 2005 yılında 60 bin olan çalışan sayısı 20 bine düşürüldü. 2005 yılında yılda 1 milyar $ eden Telekom, altyapısı tamamen kurulu olmasına ve 40 milyon aboneye ulaşmasına rağmen 2018 yılını 1 milyar $ zararla kapattı.

 

 

Saad El-Din Rafik Al-Hariri[5] (Arabic: born 18 April 1970) is a Lebanese politician who has been the Prime Minister of Lebanon since December 2016. He was also the Prime Minister November 2009 to June 2011. He is the second son of former Lebanese Prime Minister Rafic Hariri, who was assassinated in 2005. Hariri has also been the leader of the Future Movementparty since 2005. He is seen as "the strongest figurehead" of the March 14 Alliance. After three years living overseas, he returned to Lebanon on 8 August 2014 and was designated Prime Minister on 3 November 2016. Hariri´s surprise announcement of an intent to resign, broadcast on 4 November 2017 on Saudi state TV, has widely been seen as part of the Iran–Saudi Arabia proxy conflict in Lebanon, and triggered a dispute between Lebanon and Saudi Arabia. The resignation was later suspended, following President Michel Aoun´s request to "put it on hold ahead of further consultations". Hariri rescinded his resignation on 5 December.

 

 

Early years

Saad Hariri was born in Riyadh, Saudi Arabia on 18 April 1970, and is the son of Rafic Hariri and his first wife Nidal Bustani, an Iraqi. In addition to his native Arabic, Hariri speaks English and French. He graduated in 1992 the McDonough School of Business at Georgetown University with a major in business administration. He then returned to Saudi Arabia where he managed part of his father´s business in Riyadh until his father´s assassination in 2005.

Business activities

Hariri in 2009

Prior to entering politics, Hariri was the chairman of the executive committee of Oger Telecom, which pursued telecommunication interests in the Middle East and Africa, 1994 to 2005. In addition, Hariri was the chairman of Omnia Holdings and a board member of Oger International Entreprise de Travaux Internationaux, Saudi Oger, Saudi Investment Bank, Saudi Research and Marketing Group and Lebanese television channel Future TV.

 

Political Career

On 20 April 2005, the Hariri family announced that Saad Hariri would lead the Future Movement, an essentially Sunni movement that was created and led by his late father. He was the leader of the March 14 Alliance, a coalition of political groups born out of the Cedar Revolution which, through mass popular demonstrations and Western support, led to the withdrawal of Syrian troops Lebanon in 2005 after a 29-year presence.

Premiership

Hariri was prime minister 9 November 2009 until 13 June 2011.

Government Collapse

On 12 January 2011, minutes after Hariri posed for pictures with President Barack Obama in the Oval Office, the opposition parties resigned his unity government cabinet, causing its collapse. The withdrawal of Hezbollah and its allies was due to political tensions arising investigations into the assassination of Rafic Hariri. Hezbollah operatives had been accused of the assassination of Rafic Hariri.[18]

Hariri continued on for four months as caretaker Prime Minister. The new Lebanese government was formed on 13 June 2011 and headed by Najib Mikati. Mikati created an 8 March-led government coalition.

Syrian Arrest Warrant

On 12 December 2012, Syria issued a warrant for the arrest of Hariri, Future bloc deputy Okab Sakr and Free Syrian Army official Louay Almokdad on charges of arming and providing financial support for Syrian opposition groups. Hariri released a statement in response, describing Bashar Assad as a "monster".

Second Tenure

Following more than two years of deadlock in electing a president, Michel Aoun was elected. Shortly after, Aoun signed a decree appointing Hariri as prime minister for the second time and he took office on 18 December 2016.

Dispute with Saudi Arabia

On 4 November 2017, in a televised statement  Saudi Arabia, Hariri tendered his resignation office, citing Iran’s and Hezbollah´s political over-extension in the Middle East region and fears of assassination.[21][22]Iran vehemently rejected Saad Hariri´s remarks and called his resignation part of a plot by the United States, Israel, and Saudi Arabia to heighten Middle Eastern tensions. The Lebanese Army responded with a statement that intelligence in its possession in addition to ongoing arrests and investigations had not revealed “the presence of any plan for assassinations in the country.”

Most Iran-leaning or Shia-aligned Lebanese groups, including Hezbollah, were among the first to accuse Saudi Arabia of holding Hariri hostage; Hariri´s associates and Saudi officials subsequently denied this. Several Lebanese commentators poked fun at the released pictures of Hariri in Saudi Arabia for their apparent similarity to those taken of hostages. Anti-Hezbollah blogger Michael Young stated that he did not think Hariri was an actual hostage of the Saudi regime, but that the situation confirmed Hariri´s close ties with them. However, Lebanese-American political scientist As´ad AbuKhalil claimed that the Saudis had jailed and physically restrained and assaulted Hariri before ordering him to broadcast his resignation.[25] In November, it was announced that Hariri was on his way  Saudi Arabia to the United Arab Emirates. Hariri´s own party´s media outlet reported that he would then move on to Bahrain and later back to Beirut, but both of these trips were subsequently cancelled and he was sent back to Riyadh.Hariri´s allies, who usually aligned with Saudi Arabia, then joined the other parties in their concern for Hariri´s freedom being limited by Saudi Arabia. The majority of the Lebanese government requested his return. On 11 November, Lebanese President Michel Aoun released the statement: "Lebanon does not accept its prime minister being in a situation at odds with international treaties and the standard rules in relations between states."

Later in November, Hariri left for France to meet French President Emmanuel Macron. Macron specifically requested he take his wife and children along with him. He was able to make such a request due to Hariri´s French citizenship. Hariri declared in Beirut on 21 November that he had suspended his resignation. He stated that President Michel Aoun had asked him to "put it on hold ahead of further consultations". He refused to talk about what happened in Saudi Arabia and claimed that events will remain undisclosed. He rescinded his resignation on 5 December and stated that all members of the government had agreed to stay out of conflicts in Arab countries.

Honours

In 2007, French President Jacques Chirac awarded Saad Hariri the Légion d´honneur.

Personal Life

Hariri with Vladimir Putin, Nikol Pashinyan and Shavkat Mirziyoyev at the FIFA World Cup in Russia, 14 June 2018

Saad Hariri born in 1970 in Riyadh is the second son of Lebanese Prime Minister Rafic Hariri and his first wife Nidal Bustani, an Iraqi. He has an older brother Bahaa Hariri (born 1967) and another brother Houssam Hariri who died young in a traffic accident. After his parents divorced, his father married Nazik Hariri (née Audi) in 1976. Saad Hariri has two half-brothers and one half-sister his father´s second marriage: Ayman Hariri, (born 1978), Fahd Hariri, (born c. 1980/81) and Hind Hariri, a sister (born 1984).

Hariri holds multiple citizenships: Lebanese, Saudi Arabianand French.He married Lara Al Azem in 1998, the daughter of Bashir Al Azem, an influential and wealthy Syrian construction magnate. They have three children: Houssam (born 1999), Loulwa (born 2001), and Abdulaziz (born 2005).

Hariri lived in Paris 2011 to 2014 for safety reasons, and returned to Lebanon on 8 August 2014.In 2011, he was said to have a net worth of $2 billion. As of May 2018, his net worth is estimated to be $1.36 billion.

In 2018, Hariri´s name was mentioned in legal papers filed in South Africa regarding a gift of US$15 million that he reportedly made to a South African swimwear model in 2013.

 

 Kaynaklar :

       (1) https://www.revolvy.com/page/Saad-Hariri

(2) facebook: Saudi Oger employees without salaries

(3) Bülent FALAKAOĞLU-Evrensel Gazetesi

(4) https://emlakkulisi.com/guncel/saudi-oger

(4) https://medium.com/tr724/t%C3%BCrk-telekom-soygunu-e7a367b46f5a

(5) www.tr724.com on August 30, 2018

(6) www.tekinizm.com

(6) https://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi

(7) http://www.iyigunler.net/ekonomi/turk-telekom-un-arap-sahibi-ogerler-kacti-borcu-kime-kaldi-

(8) http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/mali-operasyonel-veriler

(9)TELEKOMÜNİKASYON KURUMU 2004 FAALİYET RAPORU -  https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/slug/2004-faaliyet-raporu.pdf

(10) http://www.hurriyet.com.tr

(11) https://www.tekinizm.com/erdogan-ile-suudi-ojer-(oger)´in-telekom-soygunu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !