Health Psychology: Biopsychosocial Interactions 3rd Edition : Edward P. Sarafino

Health Psychology: Biopsychosocial Interactions 3rd Edition : Edward P. Sarafino
Fiyatı : 00 TL

 

Edward P. Sarafino´s Health Psychology: Biopsychosocial Interactions scrutinizes psychology, sociology, medicine, allied health, and health and physical education. Emphasis is also placed on health and prevention while integrating gender, ethnic, and age differences and similarities. In addition, the book has an internationalized content, giving health information 14 countries around the world.

Edward P. Sarafino´nun Sağlık Psikolojisi: Biyopsikososyal Etkileşimler psikoloji, sosyoloji, tıp, müttefik sağlık ve sağlık ve beden eğitimini inceler. Cinsiyet, etnik ve yaş farklılıkları ve benzerliklerini birleştirirken sağlık ve korunma üzerine de vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, kitabın dünya çapında 14 ülkeden sağlık bilgisi veren uluslararası bir içeriği var.

Kitap Teklifleri

Bu Kitaba Henüz Teklif Yapılmadı !