TARIMDA LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ 22.11.2018 589 Kez Okundu

TARIMDA LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ
Gülden Kutluoğlu
Gülden Kutluoğlu

Lisanslı depoculuk sistemi tüccar, büyük alıcı (un, gıda vb fabrikalar), çiftçiler, lisanslı depolar, TMO, devlet, borsalar (elektronik ürün senetlerinin borsada işlem görmesi ve oluşacak işlem hacmi), sigorta şirketleri (lisanslı depolara bırakılan ürünlerin sigortalanması), nakliye firmaları (ürünün taşınması aşaması)  arasında işlev gören bir süreçtir. Bankalar  da ürün senedi karşılığında çiftçiye kredi kullandırmaları karşılığında söz konusu faaliyetten faiz kazancı elde edebilecek. Ayrıca tartım, analiz ve sınıflandırma faaliyeti sonucunda yetkili sınıflandırıcılar da gelir elde edebilecek. 

Lisanslı depoculuk sisteminin hayata geçirilmesi için yeterli depo kapasitesinin oluşturulması gerekmektedir.  Özellikle üretim ve ticaretin yoğun olduğu noktalarda lisanslı depoların yaygınlaştırılması sistemin gelişmesini kolaylaştırabilecektir. Sistemin ana unsurlarından biri olan ürün ihtisas Borsalarının hayata geçirilmesiyle birlikte depolanan ürünlerin ticaretinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini ve lisanslı depolara olan ilginin artması beklenilebilir.

Küçük ölçekte üretim yapan üreticilerin depo maliyetine katlanacak gücü bulunmadığı durumlarda çiftçilerin lisanslı depolardan yararlanmasını sağlayacak kolaylıklar sağlanmalıdır. Bu aşamada depolamada fiyat garantisi olması gerekliliği ön plana çıkıyor. Üreticilerin lisanslı depolarda depoladıkları ürünleri hasat sonrasında sattıkları dönemlerde fiyatların TMO tarafından belirlenen taban fiyatının altına düşmesi durumunda muhtemel zarar bir şekilde telafi edilmelidir.

 

Ürün senetlerinin mudiler için daha güçlü ve bankalar için ise daha az riskli bir teminat haline gelmesi için Tazminat Fonunun Çiftçilerin lehine iyileştirilmesiyle sistem teşvik edici bir özellik kazanabilir. Lisanslı depoculuk sağlıklı işlemesi ve tüm paydaşlarının kazançlı çıkması halinde tarım sektörünün gelişmesinde önemli bir enstrüman.

 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !