TC Belediyeleri Delüzyonel Bozukluk Hastalığına Yakalanmıştır-Çökecektir 27.4.2019 18270 Kez Okundu

TC Belediyeleri Delüzyonel Bozukluk Hastalığına Yakalanmıştır-Çökecektir
Prof. Dr. Muammer Aksoy
Prof. Dr. Muammer Aksoy

 

 

AKP’Lİ BELEDİYELERDE YOLSUZLUKLAR

SAYIŞTAY DENETÇİLERİ TARAFINDAN AKP’Lİ BELEDİYELERDE YAPILAN
AKLA HAYALE GELMEYECEK HİLELERLE YAPILAN YOLSUZLUKLARA DAİR TESPİTLER
BİNLERCE INTERNET GAZETESİ / YEREL GAZETELERE / ULUSAL GAZETELERE / SOSYAL MEDYA’YA VE DIŞ BASINA SIZDI

NURCAN GÖKDEMİR nurcangokdemir@birgun.net @nurcangokdemir

 

İktidar, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri odaklı siyasetinin ana aktörü haline getirdiği ‘yerel yönetimler’de yaşananlara ilişkin Sayıştay raporlarındaki tespitleri uzun yıllar görmezden geldi.

Sayıştay’ın, kamu idarelerinin denetimleri sonucunda düzenlenen raporlarda ‘önemli gördüğü ve genellikle tekrarlayan’ konulara ilişkin hazırladığı ‘Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporları’nda belediyelerin büyük bölümüne hâkim olan usulsüzlükler her yıl sıralandı.

 

Sayıştay denetçilerinin raporlarında sürekli yinelediği tespitlerden bazıları özetle şöyle:

 

»İlan ve reklam üzerinden alınması gereken vergiyle bazı eğlence işletmelerinden eğlence vergisi alınmadı.

 

»Katı atık toplama, taşıma ve bertaraf işlemlerine ilişkin ücret tarifesi belirlenmedi ve tahsil edilmedi.

 

»Vergi ve harçların tarifelerinin Bakanlar Kurulu’nca belirleneceğine ilişkin kanun hükmünün yasalaşmasından bu yana geçen yaklaşık üç yıllık süreç boyunca bu konuda bir Bakanlar Kurulu kararı ihdas edilmediği, dolayısıyla belediyelerin 2013 yılında belirledikleri tarifelerle tahakkuk ve tahsilatlara devam ettikleri tespit edildi. Bu durum, gelirlerin enflasyonist ekonomi koşulları sebebiyle kayba uğramasına sebep oldu.

 

»Su ve kanalizasyon idareleri ve belediyeler tarafından bildirilen ya da ödenmesi gereken çevre temizlik vergisi payları büyükşehir belediyelerine aktarılmadı, aktarılmayan bu paylara gecikme zammı uygulanmadı.

 

»Büyükşehir belediyesine aktarılacak tutarlar muhasebe kayıtlarında izlenmedi, tahakkuk kayıtları yapılmadı. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen veya mülkiyeti belediyeye ait olan ve işgal ya da kiralama yoluyla üçüncü kişilere verilen işyerlerinin bir kısmına, bazı derneklere çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmedi veya tahsilat yapılmadı.

 

FON GELİRLERİ ÖZEL HESAPTA

 

»Bazı belediyelerde, Gecekondu Kanunu gereğince oluşturulan fon gelirleri belediyelerce açılacak özel hesap yerine başka banka hesaplarında takip edildi ve amacının dışında kullanıldı, hesaplar vadeli yapılmadı.

»Hazine’ye ait taşınmazların satış bedellerinden alınması gereken fon payının takibin yapılmadı ve fon gelirleri kaydedilmedi.

 

ŞİRKETLERE İHALESİZ İMTİYAZ

 

»Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve gerece ilişkin geçiş hakkı ücretleri takip ve tahsil edilmedi.


»İhale yapılmadan ve imtiyaz hakkı karşılığında gelir elde edilmeden ambalaj atığı toplama imtiyazı verildi.


»Bazı belediyelerde taşınmazlar ihalesiz doğrudan kiraya verildi, ihale düzenlenmeden süreleri uzatıldı.


»Belediye taşınmazlarının işgalinden tazminat alınmakla yetinildi, bu uygulama kira niteliğine dönüştürülerek işgale süreklilik kazandırıldı.


»Şirketlere devredilebilmesi mümkün olmayan unsurlar devir işlemine konu edildi.


»Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine kiraladığı gayrimenkuller, üçüncü kişi ve şirketlere kiralandı.


»Toplu taşıma hizmetleri ihalesiz verildi, sözleşmelerde geçerlilik süresi olmaması yıllar önce verilen izin belgelerinin kişiler açısından kazanılmış hak olarak değerlendirilmesine yol açtı.

 

YASADIŞI TAHSİSLER

 

»Taşınmazların 25 yılı geçecek şekilde tahsisi yapıldı, belediye meclisi kararı olmaksızın encümen kararıyla tahsis edildi.

Taşınmazlar amacının dışında kullanıldı, mülkiyeti başkasında olan taşınmazların tahsisi yapıldı ve tahsis yapılabilecek kamu idareleri arasında sayılmayan spor kulüpleri de dahil olmak üzere dernekler, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında, gerçek kişilerle şirketlere tahsis işlemi yapıldı.

 

İZİNSİZ BORÇLANMA

 

»Borçlanma limitlerine uyulmadı ve limitin aşılmasına rağmen İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmadı.

»Otopark gelirleri ayrı hesapta takip edilmedi, vadeli olarak değerlendirilmedi, amacı dışında kullanıldı.

 

Kaynakça :

(1) https://www.newstr.net/nurcangokdemirbirgun/

(2) 12 Aralık 2017 tarihinde mehmet fatih tarafından yayınlandı

(3) Birgün Gazetesi

(4) http://www.afyongazete.com/akp-li-belediyelerin-yolsuzluklari-ortbas-ediliyor/13381/

 

AKP´Lİ BELEDİYELERİN YOLSUZLUKLARI SAYIŞTAY TARAFINDAN ONANDI-
SAYIŞTAY´IN BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELERLE İLGİLİ 2017 DENETİM RAPORU´NDA,
AKP´Lİ BELEDİYELERDE YAŞANAN SKANDALLAR
GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Yayınlandığı Tarih :07 Kasım 2018

 

Sayıştay´ın raporu sonrası ortaya çıkan, kamuoyunda şok etkisi yaratan skandallar, vatandaşa hizmet için kullanılması gereken kamu kaynaklarının yandaşlara nasıl peşkeş çekildiğini göstermektedir.

Sayıştay raporlarına yansıyan yüzlerce usulsüzlükler arasında şunlar öne çıkmaktadır:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) kaçak su kullandığı anlaşıldı.

AKP´li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Melih Gökçek’in, KDV´yi düşerek mal ve hizmet alımı harcamalarını 3.3 milyar lira eksik gösterdiği ortaya çıktı.

AKP´li Güngören Belediyesi´nin resmi araçlarını yaz tatillerinde ve hafta sonu özel işlerinde kullanıp, tüm yakıt, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin de belediye bütçesinden karşılayanlar olduğu belirlendi.

Yalnızca 1 metre hortuma 78 lira ödeyen AKP´li Arnavutköy Belediyesi afişe oldu.

Sayıştay denetçileri tuttukları raporda, Kepez Belediyesi´ndeki 14 milyon 968 bin TL tutarındaki bazı arsa, arazi ve bina gelirlerinin muhasebe kaydının yapılmadığının notunu düştüler.

Ayrıca raporda, belediyede çalışan kadrolu işçi ve personelin kıdem tazminatı karşılığı ayrılması gereken 8 milyon 895 bin TL’nin de hesaplarda bulunmadığı kaydedildi.

Bursa’ya yapılan AKP´li belediyenin gezisine 648 kişi götürülse de, geziyi düzenleyen yüklenici firmaya 10 bin kişilik para ödendiği anlaşıldı.

AKP´li Fatih Belediyesi’nin 1 Milyon 409 bin 228 lira zarara uğratıldığı bu raporlar sayesinde ortaya çıktı.

 

Kaynakça :

(1) http://www.7-24haberci.com/akp-li-belediyelerin-yolsuzluklari-sayistay-tarafindan-onandi/82528/

(2) Hasan ŞAHİN-Muratpaşa İlçe Başkanı

 

AKP´Lİ FATİH BELEDİYESİNDE ALAKASIZ GÜNEY AFRİKA VE YURT DIŞI GEZİLERİ YOLSUZLUKLARI

Yayınlanma Tarihi : 23 Temmuz 2018


Aykut Küçükkaya´nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nca “seyahat harcamalarında usulsüzlük” iddiasıyla 4 yıl sonra 2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla aralarında dönemin Belediye Başkanı, şimdinin AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in de bulunduğu 4 belediye yetkilisi hakkında “soruşturma izni verilmemesine” karar verildi. Gerekçe olarak ise “şirket yetkilisinin geziden tam 4 yıl sonra kamu zararını ortadan kaldırmak için 140 bin TL’yi belediye muhasebesine 6 Şubat 2018 tarihinde yatırması” gösterildi. Soylu’nun imzasını taşıyan belgede kamu zararını ortadan kaldıran şirketle ilgili “bu gezi için Fatih Belediyesi’nin hizmet satın alınmasına yönelik herhangi bir ihale açmadığı ve herhangi bir şirket ile sözleşme imzalamadığı” ifadesi yer aldı. Öyle ki yine soruşturma belgesinde belediye yetkililerinin ifadelerinde “geziye katılanlara dayanaksız ödeme yapıldığının kabul edildiği” bilgisine dahi yer verildi. Yolsuzlukla ilgili tüm bu verilerin üstü “ancak... şirket yetkilisi parayı yatırarak kamu zararını giderdi....” denilerek kapatıldı.

 

Fatih Belediyesi 6-11 Aralık 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’ne bir gezi düzenledi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca geziyle ilgili 2018 yılında ön inceleme başlatıldı. Soruşturma raporuna göre olayın öğrenilme tarihi: 2 Ocak 2018... Raporda geziyle ilgili önemli ayrıntılar şöyle yer aldı:

 

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin katılımı ile Güney Afrika (Cape Town- Johennesburg) şehirleri belediyecilik uygulamaları ve faaliyetlerini kapsayan altyapı, ulaşım, şehircilik ve sanat yapılarını yeriden görebilme ile ilgili yurtdışı teknik inceleme ve temas programının yapılabilmesi ve masraflarının belediye bütçesinden karşılanması için meclis kararının alındığı, katılımcıların görevli izinli sayılması için Başkanlık Onayı’nın alındığı...

 

Geziye katılacak 22 kişiye mutemet Fahrettin Yıldırım aracılığıyla kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplam 220 bin TL avans verildiği, 220 bin TL’nin Yıldırım tarafından firma yetkilisi İsmail Yaşar’a teslim edildiğine dair tutanağın 4 Aralık 104 tarihinde tutulduğu...Bu gezi için Fatih Belediyesi’nin hizmet satın alınmasına yönelik olarak herhangi bir ihale açmadığı ve herhangi bir şirket ile sözleşme imzalamadığı.

 

Şirketin faturası: 217 bin 250 lira: Travelzone firmasının 217 bin 250 TL’lik faturasına istinaden, 23 Aralık 2014 tarihli tahsilat müzekkeresiyle 2 bin 750 TL’nin kredi bakiyesi olarak Fahrettin Yıldırım tarafından Fatih Belediyesi’ne ait hesaba yatırıldığı... Yukarıda da belirtildiği üzere gezi için bir hizmet alımı söz konusu olmadığından kişi başı 1679.07x22= 36 bin 939 dolar ödemenin dayanaksız olduğunu... İfadelerinde kabul ettiler: Bu hususun hakkında ön inceleme yapılanların ifadelerinde de kabul edildiği...

 

Kaynakça :

(1) http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/akp-li-belediyede-yolsuzluk-boyle-aklandi-h102515.html

(2) http://birliktenkuvvetdogar.web.tr/akp-li-belediyede-yolsuzluk-boyle-aklandi

 

TAYYİP ERDOĞAN’IN - BERAT ALBAYRAK’IN - BİNALİ YILDIRIM’IN VE ORGANİZE SUÇ VE YOLSUZLUK ÖRGÜTÜ GİBİ HAREKET EDEN SUÇORTAKLARININ VE AKP’Lİ BELEDİYELER’İN YOLSUZLUKLARI


1. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “BILBOARD YOLSUZLUĞU

İstanbul’un ana arterlerinde yer alan, büyük reklam ajanslarının gözdesi reklam panolarının kiralanması sırasında yapılan yolsuzluktur. Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük taktiği, ihalelerin önce belediye şirketlerine (BİT’lere) verilmesi, oradan da kendi yandaşı kişi ya da firmalara aktarılmasıydı. Bilboard ihalesindede aynı şeyi yaptı. Ulusal ve uluslararası reklam ajanslarının gözdesi ‘bilboard’lar (caddelere konulan büyük reklam panoları) önce belediye şirketi KÜLTÜR AŞ’ye kiralandı. Oradan da Nakşibendi tarikatı mensuplarının yönetimindeki İNTERPAN firmasına yıllık 30 milyar TL gibi komik bir fiyatla devredildi. Bilboard ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Temmuz 2002’de İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Burada Recep Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gürtuna ve 25 belediye yöneticisi (bunlardan bir kısmı da AKP miletvekili adayı) yolsuzluk sanığı olarak yargılandı. Sanıklardan belediyenin zararı 100 milyon doları karşılamaları da istendi. Ne 100 Milyon Dolar Ödemesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gürtuna artık bir organize suç ve yolsuzluk örgütü gibi hareket ediyorlardı.

 

2. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “AĞAÇ YOLSUZLUĞU

 

İstanbul’a dikilen ağaçların alımından dikimine kadar yapılan ihalelerdeki yolsuzluklardır. ‘İki milyon ağaç’ kampanyası Tayyip’in en iddialı projelerinden biriydi. Ama her projesindeki gibi bunda da BİT’ler kullanılarak İstanbul halkı soyulmuştur. Ağaç alım, dikim ve bakım işleri önce belediye şirketi İSTAÇ’a verilmişti. İSTAÇ da bir başka belediye şirketi AĞAÇ AŞ’ye taşeron olarak devretmiş, AĞAÇ AŞ de siyasi yandaşları, kişi ve firmaları taşeron olarak kullanmıştı. Türkiye’den ucuz fiyatla sağlanması mümkün olan ağaçlar İtalya’dan birkaç misli fiyatla ithal edilmiş, trilyonlarca liralık döviz kaybına yol açılmıştı. Ayrıca İstanbul’un iklim koşullarına uygun olmadığı biline biline binlerce ağaç ithal edilmiş, bu ağaçlar kuruyuncada Tayyip Erdoğan’ın emriyle gece yarıları yerinden söktürülmüştü. Ağaç işleri ile ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda ‘görevde yetkisini kötüye kullandığı’ tespit edildiyse de Recep Tayyip Erdoğan, beş yıllık zamanaşımı nedeniyle yargılanıp ceza almaktan kurtuldu.

 

3. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “PERSONEL TAŞIMA YOLSUZLUĞU

 

Belediye ve bağlı şirketlerinin personelinin işe gidiş gelişlerini sağlamak için yapılan personel servisi ihalelerindeki yolsuzluktur. İstanbul Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının personelinin taşınma işleri Tayyip’in yakın arkadaşı Albayraklar şirketine verilmişti. Burada da akıl almaz yolsuzluk olayları yaşanmıştı. Danışıklı dövüş şeklinde yapılan bu ihalelere birkaç akraba şirket, bazılarına da sadece Albayraklar davet edilmişti. Sahte araba ruhsatlarının düzenlendiği müfettiş raporları ve savcılık iddianamelerine konu olan bu ihaleler % 2-3 gibi komik tenzilatlarla Albayraklar firmasına verilmişti. Tayyip Erdoğan bu yolsuzların önemli bölümünden yakasını beş yıllık zaman aşımı nedeniyle kurtardıysa da, 1998’de yapılan iki ihale nedeniyle İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “ihaleye fesat karıştırmak”tan yargılandı ve beraat etti.

 

4. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN ALBAYRAKLARLA ÖZELLEŞTİRME YOLSUZLUĞU

 

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde aldığı ihalelerle adını duyuran Albayraklar, AKP’nin iktidara gelmesiyle de özelleştirmenin vazgeçilmez şirketi oldu. Sümerbank Ereğli Tekstil, Balıkesir SEKA ve Trabzon Limanı’nı alan Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi Büyükşehir Belediyesi’nden alınan ihalelere fesat karıştırmaktan mahkum oldu. Albayraklar’a da 1 yıl süre ile ihaleye girme yasağı getirildi. Ancak bu cezalar ertelendi. Albayrak kardeşler, Mustafa Albayrak öncülüğünde 1980 yılında işe İstanbul’da minibüsçülük ve otobüsçülük yapmakla başladı. 1994 yılına dek yalnızca otobüsçülükle geçinen Albayraklar’ın işleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasıyla açıldı. İlk önce belediyenin personel taşıma ihalesini alan Albayraklar’a daha sonra belediyenin çöp, inşaat ve metro ihaleleri de verilmeye başladı.

 

Temiz Şehir Operasyonu Albayraklar’a verilen bu ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı, mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdi. Aylar süren incelemeler sonucu, bu ihalelerde usulsüzlük tespit eden müfettişlerin raporu üzerine İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul DGM, 2001 yılında Organize ve Mali Şube Müdürlüklerine Albayraklar’a yönelik operasyon talimatı verdi. Albayrak şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak, Tayip Erdoğan’ın danışmanları ve şu anda AKP sıralarında Mecliste olan bazı milletvekilinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden Mustafa Albayrak, Alican Balcı ve Nuran Erdoğan 19 Eylül 2001 tarihinde “çete kurmak”, “zimmet” ve “dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ederken DGM Yasası’nda değişiklik yapıldı. Yasa değişikliği ile “çete” davaları DGM kapsamından alınarak ağır ceza mahkemelerine verildi. Albayraklar dosyası da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Albayraklar soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcıları Erolcan Özkan, Rasim Işıkaltın ve Hüseyin Yıldız, Mustafa Albayrak, dönemin İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu ve Erdoğan’ın danışmanı Necmi Kadıoğlu’nunda aralarında bulunduğu 70 sanık hakkında “çete” “zimmet” ve “dolandırıcılık” suçlarından dava açtı. Organize olarak ihalelere fesat karıştırıldığı ve şartnamelerin Albayraklar’ın menfaatleri doğrultusunda hazırlandığı iddia edilen iddianamede, “Siyasal ve sosyal görüşten kaynaklanan bir amaçla, cürüm işlemek için devasa bir teşekkül oluşturuldu” denildi. Daha sonra Yargıtay’ın Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna hakkındaki dosyayı yerel mahkemeye göndermesi üzerine belediyenin eski yeni başkanları hakkında da dava açıldı. Bu dava bir süre sonra Albayraklar davası ile birleştirildi. Dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesinin hemen ardından yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edildi. Gıyabi tutuklu sanıkların ifadeleri alınmaya gerek duyulmadan tutukluluklarının kaldırılması ise dikkat çekici idi. Bir süre sonra davada sanık olarak yargılanan Erdoğan’ın partisi iktidara geldi. AKP’nin iktidar olmasının hemen ardından yapılan duruşmada mahkeme karar verdi.

 

Mahkeme heyeti, Mustafa Albayrak, kardeşleri Kazım ve Muzaffer Albayrak ile şirketin ihale bölümünde çalışan Hüseyin Yılmaz, Mehmet Sami Polat, Tamer Öztürk ve OsmanTemur’un “ihaleye fesat karıştırmak” suçundan, Belediye’nin İhale Komisyonu’nda yer alan Basri Saygı, Mustafa Döner, Ömer Gaziler ve Beytullah Ateş’in de “görevi ihmal” suçundan 2 ay 27’şergün hapis cezasına çarptırılmalarını kararlaştırdı. Daha sonra bu cezaları paraya çeviren mahkeme, sanıkların bir daha suç işlemeyeceklerine kanaat getirerek cezalarını erteledi. Mahkeme Gürtuna’nın da aralarında bulunduğu 54 kişinin ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. DGM’ce yapılan ve daha sonra yasa değişikliğiyle ağır ceza mahkemelerine gelen davaların hemen hepsi hâlâ sürüyor. Erdoğan ve Gürtuna’nın yargılandığı bu yolsuzluk davası ise jet hızı ile sonuçlandı. Albayraklar davasında Erdoğan döneminde İstanbul Belediyesi’nde görev yapan ve daha sonra AKP sıralarında Meclis’e giren 6 milletvekilli de yargılanıyordu. Ancak dokunulmazlık kazanan Mustafa Açıkalın, Adem Baştürk, İdris Naim Şahin, Zülfü Demirbağ, Selami Uzun ve Mustafa Ilıcalı’nın dosyaları ayrıldı.

 

Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Albayraklar’ın da adı artık daha büyük ihalelerle anılmaya başlandı. Albayraklar’a Türkiye’nin en büyük işletmelerinden olan Sümer Holding’e ait Ereğli Tekstil, Balıkesir SEKA ve Trabzon limanı verildi. SEKA’yı daire fiyatına aldılar Özelleştirme kapsamına alınan Balıkesir SEKA yalnızca 1.1 milyon dolara Albayraklar’a satıldı. Fabrika ile birlikte ambardaki 4 trilyonluk yedek parça, her biri için ortalama 20 milyar değer biçilen 185 lojman, 2.8 trilyonluk enerji tribünü ve 47 iş makinesi de Albayraklar’a geçti. 1981 yılında 1 milyon 189 milyon dolara inşa edilen fabrikaya SEKA müfettişlerinin biçtikleri fiyat 51 milyon dolar.

 

Ucuza kapatılan liman Albayraklar’ın özelleştirmeden aldığı üçüncü tesis ise Trabzon limanı oldu. İşletme hakkının 30 yıllığına özel sektöre devri için yapılan ihaleye 6 şirket katıldı. Elemeli turda 2 şirket elendi ve liman 21.3 milyar dolarla açık arttırmaya açıldı. 30 yıllık işletme hakkı 22 milyon 400 bin dolar Albayraklar’a verildi. Bu kararla 2002 yılında 2 trilyon 850 milyar kâr eden liman yıllık yaklaşık 1.1 trilyon liraya Albayraklar’ın oldu. Albayraklar AŞ mahkeme kararlarına karşı SEKA’yı iade etmedi. Selüloz İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı İsmail Deniz, yargı karaları uyarınca fabrikanın SEKA’ya verilmesi gerektiğini söyledi.

 

5. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “ÇÖP YOLSUZLUĞU

 

Toplanan çöplerin döküm alanlarına götürülmesi için açılan ihalelerde yapılan yolsuzluktur. İstanbul’un çöplerinin aktarma merkezlerinden döküm alanlarına götürülmesi işi de yine BİT’ler kullanılarak yandaş firma Albayraklar’a verilmişti. İstanbul Belediyesi bu işi önce belediye şirketi İSTAÇ’a ihale etmiş ve İSTAÇ da Albayraklar ortaklığı iki şirkette vermişti. 1996 çöp taşıma ihalesi Albayraklar’a ait Sistem İnşaat ile Günaydın Kardeşler’e 7 trilyon lira bedelle verilmişti. Aynı iş müfettiş denetimleri sırasında 2002 yılı için ihale edilmiş, Albayraklar’ın teklif vermediği bu ihale 6.67 trilyon TL’ye Ceynak firmasın işi almıştır. İstanbul’un çöp işi tüm enflasyon artışlarına rağmen 6 yıl sonra bile daha ucuz fiyata ihale edilmiştir.

 

6. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “AKBİL YOLSUZLUĞU

 

İstanbul’da ulaşımı kolaylaştırmak için uygulamaya koyulan elektronik entegre bilet sistemindeki yolsuzluktur. AKBİL sisteminin kurulmasından, uygulamasına kadar her aşamasına yolsuzluk yapılmıştı. Türkiye için bir ilk olan “sanal ortamda hortumlama” da yine Tayyip Erdoğan dönemine rastlamaktadır. Elektronik ortamda verileri değiştirerek veya silerek trilyonlarca lira İstanbullu’nun cebinden hortumlanmıştı. Bir numaralı sanığın Recep Tayyip Erdoğan olduğu AKBİL davası Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve beraat etti.”

 

7. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “İGDAŞ YOLSUZLUĞU

 

İstanbul’un doğal gaz dağıtım şirketi İGDAŞ’daki şebeke inşaatlarından sayaç okumaya ve reklam işleri ihalelerine kadar yapılan bir dizi yolsuzluktur. İstanbul’un doğalgaz şebekelerini ve dağıtımını yapan DOĞALGAZ TEKELİ konumundaki belediye şirketi İGDAŞ Tayyip Erdoğan döneminde büyük yolsuzlukların merkezi oldu. Şebeke inşaatları fahiş fiyatlarla yandaş şirketlere verildi. El kitabı basımından hikaye ve boyama kitabı basımına, sayaç okumadan kolonyalı mendil alımına kadar kadar yapılan ihalelerde yolsuzluk yapıldı. Tayyip’in düzenlediği propoganda toplantılarının finansmanı İGDAŞ tarafından karşılandı. Tüm bu yolsuzlukların faturasını İstanbul halkı fahiş doğalgaz faturalarıyla ödedi. Bu konularda açılan dava halen Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve beraat etti.

 

8. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “KİPTAŞ YOLSUZLUĞU

 

İstanbul’un gecekondu sorununu çözmek üzere Mesken Gecekondu Müdürlüğü fonunda biriken paralar ile tahsis edilen arsaların KİPTAŞ isimli BİT’e verilmesi ve burada keyfi ihale ve uygulamalarla çarçur edilmesidir. İstanbul’un gecekondu sorununa çözüm getirmek amacıyla kurulan Mesken Gecekondu Müdürlüğü mülkiyetindeki arsalar ile fonlar belediye şirketi KİPTAŞ’ın emrine verildi. Buşirket de yandaş şirketlere verdiği ihalelerle yap-satçılık yaptı. Ayrıca bu şirketin kasası, yandaş belediyelere borç para veren banka kasası gibi kullanıldı. İstanbul belediyesi şirketi KİPTAŞ Adapazarı’nda arsalar aldı, bu arsaların bir kısmını oradaki FP’li belediye başkanları ve politikacılara sattı. Sermayesi İstanbul’un vergi mükelleflerine ait olan bu şirket tam bir çiftlik gibi yönetilmekte, gecekondu sorununun çözümü için ayrılan arsalar ve paralar çarçur edilmektedir. Yaptırdığı sosyal konut niteliğindeki binalar kalitesizlikten oturulamaz durumda olan KİPTAŞ, 200-300 dolara villa satan “yap-sat”çı durumuna geldi.

 

9. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “İSKİ’DEKİ YOLSUZLUKLARI KAMUOYUNDAN GİZLENEREK KARANLIKLARDA YAPILAN İHALELER

 

Altyapı inşaatları, araç kiralama, personel taşıma, personel kıyafet temini gibi ihalelerde yapılan yolsuzluklardır. Recep Tayyip Erdoğan döneminde İSKİ de yolsuzluk ve usulsüzlüklerle yandaş kişi ve kuruluşları zengin etmek amacıyla kullanıldı. 119 ihaleden sadece 5’i gazete ilanıyla duyuruldu. 114 ihale yandaş şirketlerin davet edilmesiyle gizli olarak yapıldı. İstanbul’daki inşaat şirketleri yetmiyormuş gibi Gaziantep ve Kayseri gibi illerden yandaş şirketler ihalelerin yıldızı oldular. Araç kiralamadan personel servisine kadar birçok ihale, davet ve pazarlık gibi yöntemlerle gizli olarak yandaş firmalara verildi. İSKİ’deki yolsuzluklar nedeniyle, bir yandan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılma devam ederken, bir yandan da İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri’nin incelemeleri yapıldı.

 

10. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “METRO YOLSUZLUĞU

 

İstanbul Metrosu’nun elektro-mekanik ihalesinde yapılan yolsuzluklardır. İstanbul Metrosu inşaatına Nurettin Sözen döneminde başlanmıştı. Kazı işleri devam ederken Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Sözen, metronun elektro-mekanik ihalesini de yapmış ancak zarfların açılma işini yeni başkana bırakmıştı. Tayyip zarfları açtı ve fiyatları pahalı buldu, tekrar ihale düzenlendi. İhaleyi Siemens- Simko- Garanti-Koza konsorsiyumu kazandı, ancak Tayyip 7 ay sonra sudan sebeplerle bu ihaleyi de iptal etti. Bu olaya tepki gösteren Almanlar Tayyip Erdoğan’ın bu ihaleyi yakınlarına vermek için iptal ettiğini açık açık söylediler. İhale üçüncü kez yapıldı ve ihale Tayyip’in yakını Albayraklar’ın ortak olduğu konsorsiyuma kaldı. Tayip Erdoğan dönemi İstanbul Belediyesi bürokratlarının Metro ihalesindeki yolsuzlar nedeniyle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Tayyip’in de bu olayda “görevde yetkisini kötüye kullandığı” tespit edildiyse de, suç tarihi 23 Nisan1999’dan önce olduğu için “Rahşan affı” olarak bilinen erteleme yasasından faydalanarak yargıdan yakasını kurtardı.

 

11. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “KİRALIK ARAÇ YOLSUZLUĞU

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BİT’lerde araç kiralama işlerinde yapılanyolsuzluklardır. Tayyip Erdoğan, binek araçlarını kiralama yöntemiyle temin ederek yeni bir uygulama başlattı. Kiralamaların yandaş şirketlerden yapılabilmesi için her türlü tedbir alındı. Örneğin, İstanbul Belediyesi araba kiralama ilanını Milli Gazete’nin İzmir baskısına verdi, işi eski MSP’li Bakan Hasan Aksay’ın oğlu Mehmet Emin Aksay’ın Ankara firması aldı. Belediye İstanbul’da, ilan İzmir’de, işi alan firma Ankara’da !.. Ayrıca Kiralamalarda fahiş fiyatlar uygulandı. Örneğin sıfır kilometre Renault Spring’în fiyatı 330 milyon TL iken, araba için bir yılık kiralama bedeli olarak peşin para 312 milyonTL kira bedeli ödendi !.. 18 milyon daha ödeseler araba belediyenin olacaktı !..Tayyip Erdoğan bu konuda da yargıdan yakasını “Rahşan Affı” sayesinde kurtardı.

 

12. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “SİNEK İLACI YOLSUZLUĞU

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karasinek ve sivrisinek ile mücadele için gerekli ilaç alımında yapılan yolsuzluklardır. Recep Tayyip Erdoğan ve Ali Müfit Gürtuna haklarında İstanbul Belediyesi tarafından karasinek, açık alan karasinek, sivrisinek ve biyolojik lavrasit ilaçlarının alımında tek ürüne ve tek firmaya yönelik ihale şartnamesi hazırlamak suretiyle ihaleye fesat karıştırıldığı gerekçesiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı

 

13. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “ÇAMUR BARAJI YOLSUZLUĞU

 

Haliç’ten çıkarılan çamurun baraj sahasına taşınması sırasında yapılan yolsuzluklardır. Haliç ıslah çalışmaları sırasında çamur naklinin yapıldığı boruların döşenmesinde Bayındırlık Bakanlığı fiyatlarının 50 misli fiyat ödenmesi, bu ödemenin yanlışlıkla yapılamayacak kadar büyük olması nedeniyle İstanbul belediyesi ile yüklenici firma gizli pazarlıklar olduğu gerekçesiyle İstanbul Ağır Ceza dava açıldı.

 

14. TAYYİP ERDOĞAN ‘IN “İGDAŞ SAHTE İHALELER YOLSUZLUĞU”

 

Maliye Bakanlığı “Hesap Uzmanları Kurulu”ndan 8 uzman, yaklaşık iki yıl süren çalışmaları sonucunda yazdıkları 600 sayfalık rapor hazırladılar. Uzmanların raporu, belgelere ve tanık ifadelerine dayanılarak hazırlanmıştı. Bu rapora göre 40 milyon dolar civarında yolsuzluk yapılmıştı. Yolsuzluğa adı karışanların bir kısmı tutuklu yargılanıyordu. Kimler mi? İGDAŞ eski Genel Müdürü Fuat Şengül, İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İroni Ajans’ın ortağı ve KANAL 7′nin spikeri Ahmet Hakan Coşkun, İGDAŞ Pazarlama ve Satış Müdürü İbrahim Müjdat Oğuz, İroni Ajans’ın (Kanal 7) ortağı Taci Erdemir ve Mehmet Özhüsrev, Lonca A.Ş. çalışanı Rasim Özdemir ve İGDAŞ görevlisi Mahmut Yılmaz, ile aynı şirketin tahsildarı Metin Şahin, İGDAŞ Anadolu Yakası Bölge Müdür Yardımcısı Yusuf Aydınoğlu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 70 kişi. O zamanlar tutuklananlar arasında bulunan İGDAŞ eski Genel Müdürü Fuat Şengül, sorgusu sırasında “Neden bizi yakalıyorsunuz da, üstümüzdekilere (Belediye Başkanlarına-Erdoğan ve Gürtuna’yı kastediyordu) neden dokunmuyorsunuz?” diyordu. İroni Ajans’ın, (Kanal 7) İGDAŞ ‘tan 1.5 trilyonu alırken adlarını kullandığı Eren Reklam ve Er Ofset adlı paravan şirketlerle ilgili olarak gözaltına alınan Mehmet Şişman’da ifadesinde oldukça ilginç açıklamalar yapıyordu: “Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olan Tufan Mengi beni arayarak İGDAŞ’la ilgili naylon faturaya ihtiyacı olduğunu söyledi…Bunun üzerine bu işi yapan Ayhan Erim adlı arkadaşımı Tufan Mengi ile tanıştırdım… Bu tanıştırma karşılığı 5 milyar lira aldım…” Şimdi, Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren tarafından hazırlanıp ve daha sonra DGM’ye sunulan rapora bakalım… Raporda, Tayyip Erdoğan’la ilgili olarak “cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, ihalelere fesat karıştırmak ve cihat hazırlığı yapmak” iddiaları yer alıyordu.

 

Kaynakça :

(1) https://www.tozlumikrofon.com/sayistay-soygunu-gozler-onune-serdi-100-kilometrede-63-litre-yakit-tuketen-clio/

(2) https://www.ozelburoistihbarat.com/yolsuzluk-usulsuzluk/yolsuzluk-dosyasi-tayyip-erdoganin-girdigi-karanlik-ve-akceli-isler-1519

 

 

AKP BELEDİYELERİNDE 2003 – 2014 YILLARI ARASINDA YAPILAN BİNLERCE YOLSUZLUK

Yayınlanma Tarihi : 07.05.2014

 

AKP Beledeyelerindeki yolsuzluk olayları gazeteci yazar Aykut Küçükkaya tarafından belgeleriyle birlikte kitaplaştırdı. Küçükkaya, Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’dan Vakfın Başkanı Ahmet Ergün’e uzanan 15 yıllık ilişkiler ağını Türkiye gündemine taşıdı. İstanbul’un ilçe belediyelerinde AKP’lilerin nasıl kayırıldığını, AKP’li Milletvekillerinin ve yakınlarının ihaleleri hangi yöntemlerle, nasıl aldığını; yüz milyonlarca liralık ihalelerin birilerine nasıl peşkeş çekildiğini anlattık”

 

YOLSUZLUKLARIN TÜRÜ VE YOLSUZLUKLARI YAPAN AKP’LİLERİN KİMLİKLERİ

 

a) TÜRGEV’in Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’dan Vakfın Başkanı Ahmet Ergün’e uzanan 15 yıllık ilişkiler ağı.

b) İstanbul’un AKP’li ilçe belediyelerinde kimler yolsuzluk yapıyor?

c) Yüzmilyonlarca liralık ihaleler nasıl peşkeş çekildi? AKP’li vekillerin yakınları hangi ihaleleri aldı?

d) Sahte Anıtkabir Gezisi : Elazığ’da Anıtkabir’e otobüslerle öğrenci götürdük diyerek parayı cebe indirenler kimdi?

e) Hurda bir otobüsün paha biçilmez ihale öyküsü…

f) Hayali konuklar Yeşilköy’de hangi yemekleri yedi? Yolsuzluk faturasını kim ödedi?

g) Başbakan Malatya’daki kaçak AVM’yi noter izniyle nasıl açtı?

h) Almanya’da dolandırıcılık suçlamasıyla aranırken AKP’den belediye başkanı seçilen isim kimlerle şirket kurdu? Bu şirketin Deniz Feneri köstebeğiyle ilgisi neydi?

i) AKP’nin yolsuzluğunu raporlaştırdığı için sokak ortasında dövülen AKP’li kimdi?

j) Yaşadığı kent Karaman’da havalimanı yoktu. Harcırah makbuzuna olmayan havalimanını yazan AKP’li kimdi?

k) Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl denetlenemedi?

l) İhale tarihinden önce ihaleyi alan isimler belli olur mu? Adrese teslim ihalelerin büyük öyküsü…

m) İstanbul’un hangi ilçesinde afet olmuş gibi gösterilip ihaleler nasıl yapıldı?

 

2003 – 2014 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE GENELİNDE DİĞER AKP’Lİ BELEDİYELER’DEKİ YOLSUZLUKLAR

Aykut Küçükkaya kitabında sırasıyla şu AKP’li belediyelerin ve AKP’li belediye meclis üyelerinin yolsuzlukları kitapta yer alıyor:

 

“Mardin’in Midyat Belediyesi, Sakarya Adapazarı Belediyesi, Bilecik Bozüyük Belediyesi, Antalya Manavgat Belediyesi, Rize Belediyesi, Ankara Etimesgut Belediyesi, Hatay Belediyesi, Tekirdağ Belediye Meclis üyeleri, Iğdır Tuzluca Belediyesi, İzmir Belediyesi Meclis üyeleri Mardin Belediyesi, Şanlıurfa AKP İl Genel Meclis Üyesi Bahri Aksoy, Van Erçiş Belediyesi, Ordu Aybastı Belediyesi, Manisa Kula Belediyesi, Karaman Belediyesi, Yalova Belediyesi, Kocaeli Kandıra Belediyesi, Van Gevaş Belediyesi, Adıyaman Suvarlı Belediyesi, İstanbul Tuzla ilçesine bağlı Akfırat Belediyesi, Kars Belediyesi, Bingöl Belediyesi, Bingöl Karakoçan Belediyesi, Elazığ Baskil Belediyesi, Zonguldak Ereğli Belediyesi, İzmir Buca Belediyesi, Siirt Belediyesi, Gaziantep Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü Belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Çamlıkaya Belediyesi, Bolu Belediyesi, Bursa Karacabey Belediyesi, Konya Doğanhisar Belediyesi, Malatya Belediyesi, Karabük Belediyesi, Kocaeli Derince Belediyesi, Mersin Mut Belediyesi, Denizli Belediyesi, Zonguldak Kozlu Belediyesi, Niğde Belediyesi, Ordu Gölköy Belediyesi, Kırşehir Belediyesi.”

 

Kaynakça :

(1) https://724kultursanat.com/akp-belediyelerindeki-yolsuzluklar/

 


AKP’Lİ KARASU BELEDİYESİNDE 46 MİLYONLUK YOLSUZLUK
Yayınlanma Tarihi :10.08.2018

 

Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ve üyeler hakkında, İller Bankası´ndan alınan 46 milyon liralık kredinin kullanımı sırasındaki hak edişlerin bayındırlık birim ve piyasa fiyatlarının çok üstünde olduğuna yönelik iddia bulunuyordu. Ayrıca, belediyenin özel bir firmadan temin ettiği parke taşlarına kesilen faturalarla, alınan taş bedelleri arasında da belediye aleyhine uçurum olduğu öne sürüldü. AKP´li 8 belediye meclis üyesi, CİMER, İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valiliği, Etik Kurulu Başkanlığı ile Sayıştay´a dilekçe yazarak, AKP´li Belediye hakkında yolsuzluk suçlamasında bulundu. Bakanlık da iddiaları araştırmak üzere 2 müfettiş görevlendirdi. İncelemeyi sürdüren müfettişlerin, 46 milyon liralık ihaleyle ilgili yapılan işler ile parke döşenen cadde ve sokaklarda kullanılan malzemelerin teknik olarak tespiti konusunda Sakarya Valiliği´nden bilirkişi talebinde bulunduğu belirtildi.

 

Kaynakça :

(1) https://odatv.com/akplilerden-akpli-belediye-baskanina-yolsuzluk-sikayeti-10081800.html

(2) Odatv.com

 

AKP’Lİ GÜNGÖREN BELEDİYESİNDE YOLSUZLUKLAR
Yayınlanma Tarihi : 2018-11-17

 

Güngören İlçe Örgütü, 10 yıl sonra ilk defa denetlenen Güngören Belediyesi’nin Sayıştay raporlarına yansıyan usulsüzlüklerini açıkladı. Belediye önünde yapılan ve Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç’un çağrısını yaptığı basın açıklamasına, İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan aydoğan, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Aydın Egemen, İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, Demokrat Parti Güngören İlçe Başkanı Mehmet Turan, Saadet Partisi Güngören İlçe Başkanı Adnan Hacıabdullahoğlu ve diğer partilerden temsilciler katıldı. 2017 yılına ait Sayıştay raporlarının yayımlanmasının ardından, yıllardır denetlenmeyen belediyelerdeki yolsuzluklar ve usulsüzlükler de gün yüzüne çıktı. Bölge halkına da yansıyan rapor sonuçları, yurttaşların büyük tepkisini çekti.

 

Güngören Belediyesi yeni bir tazminat başlığı üretmiş, Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarına bile sosyal denge tazminatı ödemiş, ihalelerde öngörülen bir durum olmamasına karşın, usulsüz iş artışı yapılmış, 10 adet belediye taşıtı belediye envanterinde kayıtlı değil, sormak istiyorum, belediyenin hizmetinde olması gereken bu taşıtlar kimlere hizmet ediyor?” dedi.

 

Karabat açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Belediyeye ait araçların nerede olduğu belli değil, Belediye personeli hizmet araçlarını kişisel ihtiyaçları için kullanıyor. Bu da yetmiyor, bu araçlarla yaz tatiline bile gidiyorlar. Belediye sınırları içerisinde ruhsatsız iş yerleri bulgusu var. Hem de öyle bir iki iş yeri değil! Tam 506 işyeri ruhsatsız!

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE PARK VE BAHÇELER DÜZENLEME İŞLERİNDE BÜYÜK YOLSUZLUK

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski AKP’li il genel meclisi üyesi Hakkı İsmail Şimşek, AKP’li belediyelerde büyük yolsuzluklar yapıldığını beyan etti. Şimşek, özellikle kaldırım, park ve bahçe düzenlemelerinde yolsuzluklar yapıldığını anlattı. “Bir caddenin parke taşları her altı ayda bir yenilenir mi ya da devlet kamu ihaleleriyle yapılan binalar iki sene sonra harabe hale gelir mi?” Bu belediyelerde temizlik taşıma ihaleleri yapılıyor bu ihalelerin nasıl yapıldığına göz atarsak gerçekler ortaya çıkacaktır.”

 

Kaynakça:

(1) AKP’li belediyelerde yolsuzluğu açıklayacağım

(2) https://www.haberartiturk.com/akpli-belediyelerde-yolsuzlugu-aciklayacagim-197h.htm

 

AKP’Lİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA 100 MİLYONUN ÜZERİNDE SAHTE ORGANİZASYON YOLSUZLUKLARI

 

Sayıştay, AKP´li Belediyenin yolsuzluğunu ortaya çıkardı! İstanbul´da, AKP´li Arnavutköy Belediyesi´nce düzenlenen Sahte Anneler Günü, Sahte Camiler Haftası, Sahte Toplu Nikah ve Sünnet Töreni, Sahte Öğretmenler Günü, Sahte Bursa ve Boğaz gezilerinde, işler hiç yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasına rağmen firmalara eksiksiz para ödendiği bildirildi.

Yayınlanma Tarihi :04 Kasım 2018

 

Sayıştay raporunda AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Anneler Günü, Camiler Haftası, Toplu Nikah Töreni ve gezilerle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Söz konusu etkinlikler hiç yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasına rağmen firmalara eksiksiz para ödendi.

 

(a) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte Turlar: Çanakkale gezisine 5 bin Bursa gezisine 10 bin kişi götürüleceği, yol, yemek ve kahvaltı verileceği taahhüt altına alındığı halde, Çanakkale gezisine 117 kişi, Bursa gezisine ise 648 kişi götürülüp, yüklenici firmaya ise Çanakkale gezisi için 5 bin, Bursa gezisi için de 10 bin kişilik hakediş ödendiği kaydedildi.

 

(b) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte Konserler: ´Konser verdi´ denilen yerlerde sanatçıların hiç konser vermediği, 10 bin kişi katılmış gibi gösterilen Bursa gezisine ise 648 kişinin gittiği belirlendi.

 

Sayıştay raporuna göre belediyede şu olaylar saptandı:

 

(i) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte Anneler Günü Kutlamaları: İki ünlü sanatçı tarafından 14 Mayıs 2017 tarihinde Hadımköy TOKİ İlkokulu salonunda konser verildiği belirtilmiş, ancak, herhangi bir video kaydı veya fotoğraf sunulmamıştır. Bunun üzerine Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden bilgi istenilmiş, herhangi bir okulda, belediye tarafından konser organizasyonu yapılmadığı belirtilmiştir.

 

(ii) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte Sünnet Düğünleri: İki ünlü sanatçının Arnavutköy Kozlar Parkı´nda 09 Eylül 2017´de konser verdiği, etkinlik kapsamında 501 çocuğun sünnet ettirilerek, sünnet kıyafeti verildiği belirtilmiştir. Yapılan incelemede, 501 isimden 15´inin mükerrer olduğu, konsere ilişkin ibraz edilen fotoğrafların da 28 Haziran 2013´de Arnavutköy Belediyesi´nin Kültür Sanat Festivali´ne ait olduğu değerlendirilmiştir.

 

(iii) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte Sahte Öğretmenler Günü Kutlamaları: Öğretmenler Günü´nde 4 yıldızlı bir otelde bin 500 kişilik bir yemek tertiplendiği, 2 ünlü sanatçı tarafından konser verildiği belirtilmektedir. Yapılan incelemede etkinliğin belediyeye ait kültür merkezinde yapıldığı, ünlü sanatçılar yerine de 2 öğretmenin konser verdiği tespit edilmiştir. Yüklenici firmaya ise maliyetteki eksilişe rağmen noksansız ödeme yapılmıştır.

 

(iv) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte Cami Haftası: Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğinde, belediyeye ait kültür merkezinde açık büfe kahvaltı verildiği ve 160 kişilik yer ayrıldığı tespit edilmiştir. Ancak bu etkinlikte 5 bin kişilik köpük tabakta etli pilav, tatlı ve içecek dağıtımı yapıldığı bildirilmiş, herhangi bir bilgi, belge, fotoğraf veya video kaydına rastlanmamış, yüklenici firmaya ise eksiksiz ödeme yapılmıştır.

 

(v) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte Gelin Başı: Toplu Nikâh etkinliğinde sözleşmeye göre 30 çiftin nikâhının kıyılıp, klasik model araç sağlanıp, gelin başının yüklenici tarafından karşılanacağı ve 2 ünlü sanatçı getirileceği ifade edilmiştir. Konsere ilişkin bir video kaydı ibraz edilmemiş, gelin başı belediyeye ait kadın kültür merkezince yapılmış, yüklenici tarafından karşılanması gereken maliyeti Belediye üstlenmiştir.

 

(vi) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte 10 Bin Kişilik Gezi: Çanakkale gezisine 5 bin Bursa gezisine 10 bin kişi götürüleceği, yol, yemek ve kahvaltı verileceği taahhüt altına alınmıştır. Çanakkale gezisine 117 kişi, Bursa gezisine ise 648 kişi götürülmüştür. Yüklenici firmaya ise Çanakkale gezisi için 5 bin, Bursa gezisi için de 10 bin kişilik hakediş ödenmiştir.

 

(vii) Arnavutköy Belediyesince Düzenlenen Sahte Boğaz Turu: Boğaz gezilerine 10 ayrı sefer ve her sefere en az 500 kişinin katılıp, öğle yemeği sunulacağı, 10 bin adet su, 5 bin adet meyve suyu verileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak gezi için tahsis edilen gemi en fazla 127 kişidir. 4 saat süren gezi için 6 sefer yapılsa bile günde en fazla 762 kişi taşınacaktır. 5 günde en fazla 3810 kişinin geziye katılabileceği görülmektedir.

 

Kaynakça:

(1) //http://www.gazete2023.com/gundem/sayistay-akp-li-belediyenin-yolsuzlugunu-ortaya-cikardi-h82392.html

(2) Gazete2023


AKP’Lİ VAN-GEVAŞ İLÇE BELEDİYE BAŞKANININ HAYALİ İŞLER İÇİN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN MİLYONLARCA LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRMESİ YOLSUZLUĞU

Yayınlanma Tarihi : 18 Ağustos 2010

 

Yolsuzluklarla gündeme gelen ve son olarak makam arabasına, ödenmeyen personel maaşları nedeniyle belediyeye gelen hacizden dolayı el konulan Van’ın AKP’li Gevaş Belediyesinde görevlendirilen müfettişlerin yaptığı inceleme tamamlandı. 2 ay boyunca belediyenin hesaplarını araştıran müfettişler, alınmayan birçok malzemenin alınmış gibi gösterilerek, belediyenin yüklü miktarda borçlandırıldığını tespit etti. Müfettişlerin raporuna göre alınmayan malzemeler alınmış gibi gösterilerek, belediye kasasından 1 milyon 358 bin 743 TL faturalandırıldı. Akaryakıt alımından verilen ruhsatlara kadar değişik konularda yolsuzluk yapıldığını belgeleyen müfettişlerin raporu soruşturma izninin verilmesi için İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. Raporun ardından İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın talimatıyla Belediye Başkanı Nezmi Sezer ve belediye personeli ile encümenler hakkında soruşturma başlatıldı.


Sayıştay müfettişleri tarafından hazırlanan 4 sayfalık soruşturma raporunda, akaryakıt alınmadığı halde alınmış gibi gösterildiği, belediye lojmanlarına yapılmadığı halde, kapı ve dolap yapılmış gibi gösterildiği, dükkan, köprü ve menfez inşaatı yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği, duvar veya herhangi bir inşaat yaptırılmadığı halde yaptırılmış gibi gösterildiği, bazı memurların usulsüz bir şekilde zabıta ve itfaiye kadrolarına ataması yapılarak belediyenin zarara uğratıldığı, ruhsatsız yapı yapılmasına göz yumulduğu, belediye taşınmazlarının ihale yapılmadan meclis kararlarıyla, 10, 15, 20 ve 25 yıllığına kiraya verildiği, sahte belgelerle belediyenin borçlandırıldığı ve bir çok kalemde yolsuzluk yapıldığı tespitlerine yer verdi. Raporda, “Gevaş Belediye Başkanı Nezmi Sezer, Belediye Mali Hizmetler Müdür Vekili Osman Kızıltaş ve Belediye Gerçekleştirme Memuru Müdür Ödük, hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 6. maddesine istinaden soruşturma izni verilmesi talep olunur” denildi.

Kaynakça :

(1) https://www.evrensel.net/haber/183415/akp-li-belediyede-milyonluk-yolsuzluk

(2) Van/DİHA Haber Ajansı

 

AKP’Lİ BOLVADİN BELEDİYE BAŞKANININ

1.5 TRİLYONLUK YOLSUZLUĞU

 

Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, AKP’li belediye başkanlarının karıştığı rüşvet, yolsuzluk gibi yüz kızartıcı suçların örtbas edildiğini söyledi. Köksal, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan hakkındaki bir iddiayı da paylaştı. Köksal, “AKP’li bir başka belediye başkanı daha var, Bolvadin Belediye Başkanı. 200 bin liralık arsayı almış -onun da belgeleri burada- ve 1,5 trilyonluk bir kredi çekmiş bu arsayla ilgili, belediyeyi açıkça zarara uğratmış. Bununla ilgili de başvuru var ama konuyu kapatmaya çalışıyorsunuz. Evet, şimdi, o belediye başkanı da şu anda hiçbir şekilde soruşturmaya tabi tutulmuyor vatandaşın defalarca şikâyet etmesine rağmen” dedi.

 

Kaynakça :

(1) http://vex.chp.org.tr/Haberler/4/burcu-koksal-akpli-belediyelerin-yolsuzluklari-ortbas-ediliyor-66203.aspx

 

AKP HÜKÜMETİNİN İSKİ’DE AKARYAKIT YOLSUZLUĞU

Sayıştay Soygunu Gözler Önüne Serdi:
100 Kilometrede 63 Litre Yakıt Tüketen Clio
Yayınlanma Tarihi : 2 Kasım 2018

 

Sayıştay’ın İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri’ne (İSKİ) bağlı binek araçlardaki fahiş yakıt tüketimini gözler önüne serdi. Sayıştay’ın hazırladığı raporda İSKİ tarafından çalışanlara tahsis edilen binek araçlar 100 kilometrede 63 litreye kadar yakıt tüketiyor. Bu oran standart bir yolcu uçağının yaklaşık 5 katı.

 

Araç takip sisteminin olmadığı araçların yakıt tüketiminin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Sayıştay raporunda çarpıcı bilgiler yer alıyor. Buna göre İSKİ’ye bağlı araçların 100 kilometrede ortalama tükettikleri yakıt miktarı şu şekilde;

1- Renault Clio: 100 km’de 63,19 litre

2- Fiat Doblo: 100 km’de 34 litre,

3- Fiat Doblo: 100 km’de 33 litre

4- Fiat Doblo: 100 km’de 27 litre

5- Fiat Doblo: 100 km’de 24 litre

6- Ford Tourneo: 100 km’de 42 litre

7- Ford Tourneo: 100 km’de 37, 45 litre

8- Renault Fluence: 100 km’de 22,32 km

 

Ortalama 100 kilometrede 4-5 litre yakıt tüketmesi gereken listedeki araçlar normalden 20 kata kadar yakıt tüketimi yapıyor. Bu anormal rakamlar Sayıştay’ın da dikkatini çekmiş. Hazırlanan raporda Sayıştay, İSKİ’deki soygunu rakamlarla gözler önüne sermiş.

 

Sayıştay’ın raporunda sadece araçların ne kadar yakıt tüketimi yaptığı bilgisi yer almıyor. Raporda ayrıca liste dışında yer alan araçların İSKİ’nin yakıt ihalesi üzerinden yakıt aldığı, araçlarda takip sistemimin bulunmadığı, kurumun bankalar aracılığıyla biri Audi diğeri Volvo olmak üzere değeri 800 bin TL ile 900 bin TL arasında değişen toplamda üç lüks aracı da bünyesine kattığı bilgisine yer verildi. Ayrıca kurum içi terfilerde de sınav şartının aranmadığına dikkat çekilen raporda işçi sağlığı ve güvenliğinin de arka planda olduğuna vurgu yapıldı.

 

İSKİ’nin skandal soygun haberi ilk olarak Uğur Şahin tarafından BirGün gazetesinin web sitesinde yayınlandı. Halkın ödediği vergilerle kendilerine lüks bir yaşama alanı tahsis eden çalışanlar, ayrıca kendilerine sunulmayan haklardan da denetimsizlik sebebi ile Sayıştay’ın ilgili raporuna kadar yararlandılar.

 

Kaynakça:

(1) Uğur Şahin – Birgün

(2) https://www.tozlumikrofon.com/sayistay-soygunu-gozler-onune-serdi-100-kilometrede-63-litre-yakit-tuketen-clio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !