Titanik Faciası Daha Önce Görmediğiniz 14 Fotoğrafı 6.3.2019 8558 Kez Okundu

 

 

 

On April 10th, 1912, the legendary cruise ship known as the Titanic. It was thought to be unsinkable ship. It  sailed to New York Southampton, England. By the night April 14th to April 15th, the Titanic had hit an iceberg and  the captain was highly surprised by a collision,  because the messages sent by other ships to warn the Titanic regarding the imminent danger never reached the captain’s cabin. The ship was built to resist to only four flooded compartments, and six compartments were damaged in the fateful crash.

 

10 Nisan 1912´de, Titanik olarak bilinen efsanevi yolcu gemisi. Batmaz gemi olduğu düşünülüyordu. New York´a Southampton, İngiltere´den yelken açtı. 14 Nisan´ı15 Nisan´a bağlayan gece, Titanik bir buzdağına çarptı ve Kaptan bu çarpışma karşısında çok şaşırmıştı, çünkü diğer gemilerin Titanic´in tehlike içinde olduğuna ilişkin uyarı mesajları kaptanın kabinine hiç ulaşmadı. Gemi sadece dört su altında bölmeye dayanıklı inşa edilmişdi ve kadere bakın ki bu kazada altı bölmesi hasar gördü.

 

Here is the captain Edward J. Smith (on the right) and his colleague, the superintendent Hugh Walter McElroy, pictured here on the Titanic’s deck.

 

İşte Titanik Yolcu Gemisinin Kaptanı Edward J. Smith (sağda) ve meslektaşı, Yradımcısı Hugh Walter McElroy (Titanic’in güvertesinde)

 

Passengers walking on the Titanic next to the lifeboats, not long before they would have to use them.
 

Titanik´in güvertesinde Filikaların yanında yürüyen yolcular, onları kullanmak zorunda kalmadan çok önce. 

 

 

 A young boy plays aboard the Titanic only a few days before the dramatic event.

 
Küçük bir çocuk, dramatik olaydan sadece birkaç gün önce Titanik´te oynuyor.

 

 Lifeboats take the survivors away the heart-wrenching spectacle.

 
Cankurtaran Botları kurtulanları kalp burkan manzaradan uzaklaştırırken.

 

This photo does not seem to be anything special and still…it is the very last lifeboat that has left the shipwreck, and the passengers can see the ship sinking before their very eyes.

Bu fotoğraf özel bir fotoğraf gibi gibi görünmüyor belki ... ancak enkazdan ayrılan son cankurtaran botudur ve yolcularla birlikte geminin batışını sadece onlar görebildiler.  

 

 

Some passengers were luckier than others. Charlotte Collyer and her daughter Marjorie miraculously survived the disaster.

 
Bazı yolcular diğerlerinden daha şanslıydı. Charlotte Collyer ve kızı Marjorie felaketten mucizevi bir şekilde kurtuldu.

 

Here are portrayed Michel, 4 years old (on the left) and Edmond Navratil, 2 years old (on the right). These two brothers were nicknamed "the Titanic’s orphans" after the terrible accident led to the death of their father.

 
Burada 4 yaşında (solda) Michel ve 2 yaşında (sağda) Edmond Navratil gösteriliyor. Bu iki kardeş, babasının ölümüne yol açan korkunç kazadan sonra "Titanik’in yetimleri" olarak adlandırıldı.

 

Some survivors of the shipwreck were welcomed in Millbay Docks, Plymouth, on England’s coast. They seem exhausted and the tragedy left an indelible mark on their faces.

 
Facia´dan kurtulanların bir kısmı İngiltere´nin kıyısındaki Plymouth, Millbay Docks´ta karşılandı. Yorgun görünüyorlar ve trajedi yüzlerinde silinmez bir iz bırakmış.
 

White Star was the principal shipping company between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, and owned half of the Titanic. On this picture, we can see a gathering of people in front of the company’s offices, right after they heard about the catastrophe.
 

White Star, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başları arasında başlıca nakliye şirketi idi ve Titanik’in yarısına sahipti. Bu resimde, felaketi duyduktan hemen sonra, şirket ofislerinin önünde bir araya gelen insanlar görüyoruz.  

 

Worried familiesare waiting without any way of knowing whether their relatives perished or survived in the terrible tragedy. And the crowd get even bigger, even more worried.
 

Endişeli aileler, akrabalarının korkunç bir trajedide öldüğünü veya hayatta kaldığını bilmeden beklemektedir. Ve kalabalık daha da büyüyor, daha da endişeliler.  

 

 A young boy sells copies of "the Evening News", of which the frontpage reads “Titanic disaster: great loss of life”.

 
Küçük bir çocuk, baş sayfasında “Titanik Felaketi: Büyük Can Kaybı” yazılı “Akşam Haberleri” nin Afişlerinin kopyalarını satarken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !