Yağmalanan Afrika Sanat Eserleri 10.2.2019 33104 Kez Okundu

 

 

 YAĞMALANAN AFRİKA SANAT ESERLERİ

 

  

Sömürgecilerin Afrika´dan götürdüklerinin listesi sonsuzdur. Afrikalı milletlerin paha biçilmez tarihi sanat eserleri şimdi tüm dünyaya dağılmış ve yerel topraklarından milllerce uzaklarda. Afrika´nın bu kültürel mirası olan sanat eserlerinin iadesi için yoğun çaba harcıyor.

 

 

İngilizler, Afrika´nın kültürel hazinelerinin yağmalanmasında en utanç verici suçlularında biridir ve İngiltere müzeleri Afrika’dan çalınan sanat eserlerinin adeta bir parçası haline gelmiştir. Yağmacılar için, Afrika’nın eserleri estetik ve parasal değerden başka bir önem taşımaz, ancak onlar Afrika´ya aittir, Afrika’nın tarihini, kültürlerini ve varlığını ve duygularını taşır. Bu eserler antik Afrika toplumlarını oluşturan aileler, klanlar, köylerin tarihi belgeleridir. Bu eserlerin ait oldukları topraklardan götürülmesiyle şimdi Afrika ülkelerinin elinde sömürge öncesi tarihine ait nerdeyse yok denecek kadar kanıt kalmıştır. 21 Haziran 2017

 

Kaynak :

21 Haziran 2017 - https://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

 

 

 

 

 

Fransa değerli çalıntı Afrika sanat eserlerine sahip tek Avrupa ülkesi değildir. Çeşitli İngiliz müzeleri, Benin, Etiyopya, Nijerya ve diğer Afrika ülkelerinden binlerce nesneyi barındırıyor. Almanya’nın Berlin Devlet müzeleri de geniş bir Benin hazineleri koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Nijerya da çalınan Bronz heykellerin Avrupa ülkelerinden geri gönderilmesini talep etti, ancak oldukça şok edici bir tepkiyle karşılaştı. İngiltere, onları Nijerya´ya sadece ödünç verebileceğini söylüyor. Eski sömürgecilerin ve yağmacıların geri dönüş şartlarını dikte ettiği tek durum bu değil ve şimdilik sadece Fransa 2018 yılı itibariyle daha önce önerdiği tartışmalı ödünç olarak verme yerine tamamen tümünü karşılıksız iade etmeye yönelik bir yaklaşım sergilemektedir.

 

Kaynak :

22 Kasım 2018 This is Africa (Hilversum) - https://allafrica.com/stories/201811230030.html

 

 

 

 

 

 

Nijerya’nın birçok tarihi eseri Avrupa ve Amerika´da Müzeler, Üniversiteler ve Galeriler de sergilenmekte ve özel kişilerin mülkiyetinde muhafaza edilmektedir. Nijerya Hükümeti ve diğer Afrika ülkeleri haklı olarak bu eserlerin kendilerine iade edilmesine yönelik işbirliği çabalarını sürdürmektedir.

  

Bu işbirlikçi diplomatik çabaların sonucunda Nijerya´daki Fransız Büyükelçiliği Paris´te Fransız Gümrük İdaresi tarafından ele geçirilen 5 adet Nok Terracotta figürünü 2 Şubat 2013 tarihinde Nijeryalı Yetkililere teslim etmişti.

  

Kaynak :

Mustapha Suleiman - https://allafrica.com/stories/201811230030.html - 3 Şubat 2013

 Daily Trust (Abuja) 

 

 

 

 

 

CNN’in bildirdiği habere göre 100 yılı aşkın bir süre önce Benin İmparatorluğu´ndan İngiliz askerleri tarafından yağmalanan Bronzların bazı şartlar ve koşullar altında bazıları Nijerya´ya iade edilecek.

  

CNN´YE göre, birçok Avrupa Müzesi, Benin Kraliyet Mahkemesi, Edo Eyaleti Hükümeti ve Nijerya´nın Müzeler ve Anıtlar Ulusal Komisyonu temsilcilerinden oluşan Benin diyalog Grubu, Ekim ayında en ikonik parçalardan bazılarının Nijerya´ya iadesi için bir anlaşma yaptı.

İngiliz Müzesi, plaketleri üç yıl içinde bir sergi için Edo Eyaletindeki Benin Kraliyet Müzesi´ne "ödünç vermeyi" kabul etti.

  

En değerli koleksiyon Londra´da İngiliz Müzesi´nde ve diğerleri Avrupa genelinde müzelerde sergilenen Afrika ülkelerine ait 1000´den fazla bronz sanat eseri bulunmaktadır.

  

Nijerya hükümetleri, 1960 yılında ülke bağımsızlığını kazandığından bu yana bu sanat eserlerinin iade edilmesini istemektedir.

  

Eserlerin Nijerya’ya iadesi,  Vali Godwin Obaseki, Crusoe Osagie´ye göre tasarımları tamamlanmış olan Benin Kraliyet Müzesi´nin tamamlanmasına bağlıdır.

  

Bay Osagie, "Bu adımların atıldığı için minnettarız, ancak umarız sadece bununla kalmaz. Eğer bir malı çaldıysanız, onu geri vermelisiniz, " dedi.

  

Bay Osagie ayrıca sömürge döneminden yağmalanmış eserlerin Afrika ülkelerine iadesi için Avrupa hükümetleri üzerinde daha fazla baskı çağrısında bulundu.

  

CNN´YE göre, İngiliz Müzesi´nin sözcüsü şunları söyledi: "kilit gündem maddesi (Ekim toplantısında), Benin şehrinde bir müzeyi Avrupa müzeleri konsorsiyumundan Benin sanat eserlerinin rotasyonuyla kurmak için ortakların birlikte nasıl çalışabileceğiydi.

 

"Devam eden müzeler, Benin Kraliyet Müzesi´ne eser ödünç vermeyi, bina ve sergi tasarımı konusunda talep edildiği gibi tavsiyelerde bulunmayı ve Nijeryalı ortaklarla eğitim, finansman ve yeni planlanan bir müzede sergilemek için yasal bir çerçeve geliştirmeyi kabul ettiler."

  

Şu anda iade edilecek parçalar hakkında hiçbir ayrıntı mevcut değildir. Bu arada, ilgili bir gelişmeolarak, Fransa da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron´un emriyle Afrika ‘ya ait 26 eseri Benin´e iade edecek. Bu haber sanat eserleri pazarlama sitesi olan artnet.com ‘da Pazartesi günü yayınlandı. Site, bu uygulamanın Quai Branly-Jacques Chirac Müzesi ve Fransız Kültür Bakanlığı´ndan yapılan bir öneriye dayandığını belirtti.

 

 

Abomey Krallarının üç heykeli, tahtlar ve dekoratif kapılar ve Tanrı Gou´nun bir heykelini içeren söz konusu eserler, General Dodd´un 1892´de Béhanzin Sarayı´ndaki kanlı Kuşatması sırasında yağmalanmıştı.

 

 

Kaynak :

 Jayne Augoye  27 November 2018  https://allafrica.com/stories/201811270645.html

 

 

 

AFRİKA’NIN ÇALINAN ESERLERİNDEN BAZILARI

(HERE ARE SOME OF THE AFRİCA’S STOLEN ARTEFACTS)

 

BENİN BRONZLARI-NİJERYA

(BENİN BRONZES, NIGERIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

In 1897, the British invaded the Benin Empire, a pre-colonial nation that was located in what is now Southern Nigeria. Troops ruthlessly burnt the empire to the ground, killing thousands and wiping out one of the richest cultures of ancient Africa. The king was forced to flee while his palace was looted of its treasures such as the bronze and ivory artefacts that chronicled the history and customs of the kingdom. Commonly described as the Benin Bronzes, these plaques and sculptures were numbered in the thousands and ended up in European and American museums.

 

Two of the famous Benin Bronzes, the Ahianwen-Oro artwork, were returned to their homeland in 2014 by British citizen, Dr. Mark Walker, leading to calls for repatriation of more artefacts. Walker had inherited the artwork his great-grandfather, who took part in the pillaging of Benin.

 

Many of the known Benin Bronzes remain at the British Museum, where they are still on display. Nigeria has repeatedly requested for the return of its cultural heritage, but the British Museum won’t budge.

 

Sourcehttps://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

 

1897´de İngilizler, şimdi Güney Nijerya´da bulunan sömürge öncesi bir ulus olan Benin İmparatorluğunu işgal etti. Askeri Birlikler Benin İmparatorluğunu acımasızca yıkıp yaktılar, binlerce Benin’liyi öldürdüler ve antik Afrika´nın en zengin kültürlerinden birini yok ettiler. Kral, krallığın tarihini ve geleneklerini simgeleyen bronz ve fildişi eserlerden oluşan hazineleri yağmalanırken kaçmak zorunda kaldı. Genel olarak Benin Bronzları olarak tanımlanansayıları binleri bulan bu plakalar ve heykeller Avrupa ve Amerikan müzelerine taşındı.

  

Ünlü Benin Bronzlarından ikisi, Ahianwen-Oro sanat eseri, 2014´te İngiliz vatandaşı Dr. Mark Walker tarafından anavatanlarına geri iade edildi ve daha fazla eserin geri gönderilmesi çağrısında bulundu. Walker, Benin´in yağmalanmasına katılan büyük büyükbabasından sanat eserini miras almıştı.

 

Bilinen Benin Bronzlarının çoğu hala İngiliz Müzesi´nde sergileniyor. Nijerya defalarca kültürel mirasının geri iadesini istedi, ancak İngiliz Müzesi hiçbir şey yapmıyor.

 

Kaynak :https://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

NEFERTİTİ BÜSTÜ VE ROSETTA TAŞI – MISIR

(NEFERTİTİ BUST AND ROSETTA STONE, EGYPT)

 

 

Egypt has been consistently campaigning for Germany to return the statue of Queen Nefertiti. The Germans took the 3,400-year-old bust of the great queen in 1913 using fraudulent documents. The country reportedly considered returning the statue in 1935, but Hitler decided against it.

  

While Egyptians struggle to get what is rightfully theirs, Germany continues to profit Nefertiti. The figure draws more than a million visitors every year to the Neues Museum in Berlin, which explains why the European country keeps monopolizing the artwork.

  

Egypt has also been pushing to get back the Rosetta Stone, the 2,200-year-old slab of black basalt with a hieroglyphic, demotic and Greek inscription that was the linguistic key to deciphering Egyptian hieroglyphics. The stone was shipped out of the North African country in 1799 during French colonial rule and is now in possession of the British Museum. It’s unclear how it ended in the hands of the British, but what is certain is that there was no consent the Egyptians.

Source :

https://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

 

 

Mısır, Almanya´nın Kraliçe Nefertiti heykelini iade etmesi için sürekli olarak kampanya yürütüyor. Almanlar, 1913’te sahte kraliçe belgelerini kullanarak 3.400 yılık büstü aldılar. Almanya 1935´te heykeli iade etmeyi düşündüğü bildirildi, ancak Hitler karşı çıktı.

  

Mısırlılar hakları olan bu eseri geri almak için mücadele ederken, Almanya Nefertiti´den para kazanmaya devam ediyor. Bu figür her yıl bir milyondan fazla ziyaretçiyi Berlin´deki Neues Museum´a çekiyor; bu da Avrupa ülkesinin neden sanat eserini tekelleştirmeye devam ettiğini net bir şekilde açıklıyor.

  

Mısır ayrıca, Mısır hiyerogliflerinin şifresinin çözümünde dilbilimsel anahtar özelliğine sahip üzerinde hiyeroglif, demotik ve Yunanca yazıtlar olan  2.200 yıllık siyah bazalt plakası Rosetta Stone´u, geri almak için baskı yapıyor. Taş, 1799´da Fransız sömürge yönetimi sırasında Kuzey Afrika ülkesinden gönderildi ve şu anda İngiliz Müzesinde (British Museum). Bu eserin İngilizlerin eline nasıl geçtiği henüz belli değil, ancak kesin olan şey varsa o da Mısırlıların rızasının olmadığı.

 

Kaynak :

https://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

ZİMBABVE KUŞU

(THE ZIMBABWE BIRD)

 

 

 

 

When Europeans “discovered” the Great Zimbabwe Kingdom in the 16th century, they refused to believe that Native Africans built such a civilisation. The Great Zimbabwe Monument was constructed between the 11th and 14th centuries by the indigenous Shona People, and it serves as a testament to ancient African civilisation that existed before colonisation.

 

Found in the monument were a series of cultural artefacts, including soapstone bird carvings known as the Zimbabwe Bird. Needless to say, these artworks were pillaged and sent to museums across Europe and America.

 

Coloniser, Cecil John Rhodes, took some of the stone-carved birds to South Africa, four of which were returned in 1981, a year after Zimbabwe gained independence. A part of one of the birds ended up in the hands of a German missionary, who sold it to the Ethnological Museum in Berlin in 1907. The museum finally handed back the piece to Zimbabwe in 2003.

 

The iconic Zimbabwe Bird is an emblem of the country, appearing on the national flag and coat of arms.

  

Source :

https://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

 

 

Avrupalılar, 16. yüzyılda Büyük Zimbabve Krallığı´nı “keşfettiğinde”, Yerli Afrikalıların böyle bir medeniyet kurduklarına inanmayı reddettiler. Büyük Zimbabwe Anıtı, 11. ve 14. yüzyıllar arasında yerli Shona Halkı tarafından inşa edildi ve sömürge öncesi var olan eski Afrika medeniyetinin bir kanıtı olarak hizmet ediyor.

 

Anıt, Zimbabwe Kuşu olarak bilinen sabuntaşı kuş oymaları da dahil olmak üzere bir dizi kültürel sanat eseri içermektedir. Söylemeye gerek yok, bu sanat eserleri yağmalandı ve Avrupa ve Amerika´daki müzelere gönderildi.

 

Sömürgeci Albay, Cecil John Rhodes, Zimbabwe´nin bağımsızlığını kazanmasından bir yıl sonra, 1981 yılında iade edilen taş oymalı kuşların bir kısmını Güney Afrika´ya götürdü. Kuşlardan birinin bir parçası 1907´de Berlin´deki Etnoloji Müzesi´ne satan bir Alman misyonerinin eline geçti. Müze sonunda 2003´te eseri Zimbabwe´ye teslim etti.

 

İkonik Zimbabve Kuşu, Zimbabve ulusal bayrağında ve armasında bulunan ülke amblemidir.

 

Kaynak :https://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

 

 

LOOTED AFRICAN HERITAGE

The list of things that the colonisers took away Africa is endless. One priceless piece of our identity that was wickedly snatched us is our artefacts that are now scattered all over the world, miles away their native lands. Africa’s desperate calls for the return of these objects of cultural heritage have largely been met with disdain and unabashed defence of the indefensible.

 

The British are the biggest culprits of the shameful plunder of Africa’s cultural treasures, with the country’s museums having become a trove of stolen works of art. To the looters, our artefacts hold nothing more than aesthetic and monetary value, but to Africa, the pieces carry our history, cultures, and our very sense of being and identity. These works of art timelessly document the history of families, clans, and villages that made up ancient African societies. With most of that indigenous knowledge having been erased and stolen us, we are left with little evidence of Africa’s pre-colonial history.

Source : June 21, 2017 - https://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

 

* * * * * *

 

France is not the only European country still holding on to stolen precious African artwork. Various British museums hold thousands of objects Benin, Ethiopia, Nigeria and other African countries. Germany is also guilty with Berlin State Museums also housing an extensive collection of Benin treasures. Nigeria has demanded for the return of its stole bronze statues, but in a rather shocking move Britain says it can only loan them to Nigeria. This is not the only case where former colonises and looters dictate the terms of repatriation, and it´s welcome that France is looking to break away the controversial loan approach previously suggested.

 

Source : 22 November 2018 This is Africa (Hilversum) - https://allafrica.com/stories/201811230030.html

 

 

* * * * *

 

It is no longer news that many Nigerian artifacts are in Europe and America held by both public institutions such as Museums, Universities and Galleries as well as by private individuals, but what is new is the collaborative efforts being made by the Nigerian government and the countries where these artifacts are taken in the first place to repatriate them back to the country where they rightly belong.

 

One of these collaborative diplomatic efforts yielded a positive result yesterday when the French Embassy in Nigeria handed over five Nok Terracotta figures seized by the French Customs service in Paris.

 

Source :  Mustapha Suleiman - https://allafrica.com/stories/201811230030.html - 3 February 2013

Daily Trust (Abuja) 

 

* * * * *

 

Some of the bronzes looted the Benin Empire by British soldiers over 100 years will be returned to Nigeria, but with certain terms and conditions, CNN is reporting. According to CNN, the Benin Dialogue Group, which comprises of representatives of several European museums, the Royal Court of Benin, Edo State Government, and Nigeria´s National Commission for Museums and Monuments, struck a deal in October to have some of the most iconic pieces returned to Nigeria.

 

The British Museum has agreed to "loan" the plaques back to Benin Royal Museum in Edo State for an exhibition within three years. More than 1,000 of the African origin bronzes are held at museums across Europe, with the most valuable collection at the British Museum in London.

 

Nigerian governments have sought their return since the country gained independence in 1960. The return of the artefacts is contingent on the completion of the Royal Museum of Benin, whose designs, according to spokesperson to Governor Godwin Obaseki, Crusoe Osagie, are being finalised. We are grateful these steps are being taken but we hope they are only the first steps. If you have stolen property, you have to give it back,"Mr. Osagie said. Mr Osagie also called for more pressure on European governments to return looted artefacts the colonial era.

 

A spokesperson for the British Museum, according to CNN, said: "The key agenda item (at the October meeting) was how partners can work together to establish a museum in Benin City with a rotation of Benin works of art a consortium of European museums.

 

"The museums in attendance have all agreed to lend artefacts to the Benin Royal Museum on a rotating basis, to provide advice as requested on building and exhibition design, and to cooperate with the Nigerian partners in developing training, funding, and a legal framework for the display in a new planned museum."

 

There are no details on the pieces to be returned at the moment.Meanwhile, in a related development, France is also set to return 26 Artifacts to Benin on the order of President Emmanuel Macron of France.This is according to a report by artnet.com an art market website, published on Monday.

 

The site noted that the move is based on a proposal the Quai Branly-Jacques Chirac Museum and the French ministry of culture. The artifacts in question, which include three statues of the kings of Abomey, thrones and ornamental doors, and a statue of the God Gou, were looted during General Dodd´s bloody siege on the Béhanzin palace in 1892.

 

Source: Jayne Augoye  27 November 2018  https://allafrica.com/stories/201811270645.html

 

Kaynaklar/ Sources:

      (1)  Mustapha Suleiman - https://allafrica.com/stories/201811230030.html - 3 February 2013

Daily Trust (Abuja) 

      (2)  June 21, 2017 - https://www.africa.com/look-africas-stolen-artefacts/

      (3)  22 November 2018 This is Africa (Hilversum) - https://allafrica.com/stories/201811230030.html

      (4)  Jayne Augoye  27 NOVEMBER 2018  https://allafrica.com/stories/201811270645.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizde Görüşlerinizi Bildirin

Yorumlar

Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı !